In de strijd om klanten heeft je brand een battle plan nodig: enter merkstrategie

Met een doordachte, impactvolle merkstrategie zorgen we ervoor dat je merk er stáát van bij de lancering. Klaar voor de markt. Voor de klant. Voor de toekomst. Kortom, we maken van je brand strategy een solide battle plan waarmee je merk goed gewapend de concurrentiestrijd kan aangaan (lees: met open vizier en een over-mijn-lijk-mentaliteit).

Research en analyse als warming-up

Eerst maken we braaf ons huiswerk: we brengen de doelgroepen in kaart, onderzoeken trendrapporten en consumer insights, analyseren de concurrentie en schetsen de markt en andere omgevingsfactoren. Op die manier weten we wie we met je merk willen aanspreken, waartegen het moet opboksen, wat de challengers doen en in welke context het zal opereren. Op basis van de vergaarde info bepalen we de ideale merkpositie.

Merkpositionering: stevig op de kaart staan

De merkpositionering is als een gps voor je brand: ze bepaalt waar je merk (voor) staat en waar je ermee naartoe wil. We leggen vast wat voor merk we precies willen neerzetten. Welke voordelen het biedt. Hoe het zich moet gedragen. Hoe het gaat bewegen. De uitstraling, de boodschap die het zal brengen, de emoties die het moet oproepen. En ook de gewenste merkperceptie; de specifieke plaats die het moet veroveren in het hoofd én het hart van de consument. Op die manier leggen we het fundament voor een unieke plek, verschillend van die van de concurrentie.

Ruggengraat geven aan je brand: de kernwaarden

De positionering van je merk onderbouwen we nóg steviger door de kernwaarden scherp te stellen.

Dat zijn een beperkt aantal sleutelbegrippen die helder en eerlijk de essentie vatten – het DNA van je merk.

Op die pijlers zal je eigen merkverhaal worden uitgebouwd en op een consistente manier uitgedragen naar je klanten. Geen loze beloftes of holle woorden dus, want je moet ze ook continu kunnen waarmaken. Door écht te zijn, trouw te blijven aan je merkpersoonlijkheid. Want ook merkbeloftes moet je nakomen …

Psssst! Aanspreken en eruit springen

Nu willen we dat ideale, hoogstpersoonlijke plekje voor je merk ook daadwerkelijk opeisen. Daarvoor gaan we het onderscheidend vermogen ervan bepalen. Dat zorgt ervoor dat je merk zich nestelt in de perceptie en attitude van consumenten en dat ze een voorkeur voor jou ontwikkelen. Wat is de USP, het unieke voordeel, dat je product of service eruit doet springen? Op welke manier kunnen we je merk anders laten zijn dan de concurrentie? Ook de tone of voice van je brand gaan we definiëren: met welke stem het spreekt, welke taal het gebruikt en vanuit welke houding. Zakelijk of familiair? Beetje bold of best wel brutaal? Slapstick of tongue-in-cheek?

Een sterk merk met een eigen smoelwerk

Hoe we uiteindelijk je merk écht tot leven laten komen? Door alle elementen met elkaar te verbinden en een unieke merkidentiteit uit te tekenen. Door een eigen smoel te creëren met een straffe look and feel die de juiste uitstraling bezit, zodat je merk de juiste emoties losweekt en de gewenste kennis overbrengt aan de consumenten die je merk niet zomaar tegenkomen, maar beleven. Jep, het einddoel is een krachtige brand story die rond je merk een totaalbeleving creëert en engagement genereert, waardoor klanten je trouwste merkambassadeurs worden.

Waarom een merk zonder straffe strategie niet werkt

Een brand zonder ‘brains’ is als een kip zonder kop: het gaat alle kanten uit zonder reden of doel.
Daarom heeft je merk nood aan …

  • een doordachte strategie: om richting, structuur en omkadering te geven
  • een slimme positionering: om de concurrentie te bestrijden vanuit de sterkst mogelijke positie
  • een unieke identiteit: om consistent en geloofwaardig uit de band te springen
  • een eigen smoel en stem: om herkenbaarheid en verbondenheid te creëren
  • een boeiend verhaal: om mensen aan te spreken en te engageren