Wanneer heb je het laatst nog de temperatuur van je merk genomen?

Adverteerders willen dat hun boodschap de gewenste doelgroep bereikt. Daartoe schakelen ze vaak alle technologische middelen in.

Eén ding verliezen ze evenwel uit het oog: een mens kan maar een beperkt aantal boodschappen verwerken. Met als gevolg dat almaar meer mensen drastische maatregelen nemen en alle adverteerders buitensluiten.

Gelukkig zijn er nog welgemanierde oplossingen om mensen te winnen voor je merk. De kunst bestaat erin de boodschap die je als adverteerder waardevol vindt, onder de aandacht van mensen te brengen die over die boodschap net hetzelfde denken.

onlyhumans merk temperatuur warm
onlyhumans merk temperatuur koud

Story research.

Mensen willen gepaste antwoorden op vragen die hen aanbelangen. Daar ligt de toekomst van de reclame.

Niemand heeft er baat bij om antwoorden te geven op vragen die niet gesteld worden. Of om een verhaal te vertellen waar niemand oren naar heeft.

Daarom onderzoeken we eerst wie welke vragen heeft over je merk, product of dienst. Dat laat ons toe om antwoorden te formuleren waarmee adverteerders welkom zijn.

Adverteren is zo makkelijk als scoren voor een open doel. Je moet het doel alleen weten te vinden.

onlyhumans efficient communiceren vanuit data
We zijn allemaal watjes. We willen het alleen niet geweten hebben.

Non-verbale communicatie haalt het steevast van woorden. Dat wist professor Albert Mehrabian ons in 1967 al te vertellen. Sindsdien is zijn mening alleen maar bevestigd.

Communicatie is bovenal een (neuro)chemische aangelegenheid die bepalend is voor wat we voelen. En wat we voelen bepaalt hoe we handelen.

Hoe overtuigend ‘data’ soms ook zijn, ze inspireren mensen nooit tot handelen. Dat gebeurt pas als je je boodschap verpakt in een verhaal dat de verbeelding aanzwengelt en de ziel beroert.

onlyhumans nonverbale communicatie sterker dan woorden
onlyhumans verhalen oefenen aantrekkingskracht uit

Story building.

We zijn geboren om naar verhalen te luisteren.

Ons leven bestaat uit verhalen. Een goed verhaal bereikt de plek waar geen kwantitatieve analyse bij kan: ons hart.

Verhalen oefenen een aantrekkingskracht uit waaraan we niet kunnen weerstaan. Omdat we sociale wezens zijn die zich verbonden voelen met andere mensen.

Geen wonder: we communiceren al meer dan 20.000 jaar aan de hand van verhalen. Van toen we nog rotswanden hadden in plaats van schermen.

Story promotion.

Elk goed verhaal verdient een zetje.

Goeie verhalen wekken vertrouwen. Maar dan moet je ze eerst wel te horen krijgen.

Adverteerders zijn lang niet de enigen die mensen met verhalen voor hun zaak proberen te winnen.

Daarom brengen wij verhalen actief – maar nooit agressief – onder de aandacht van mensen met een uitgesproken interesse in het onderwerp.

Mensen handelen op basis van wat ze onthouden. Niet op basis van wat ze vergeten. En wat mensen onthouden, zijn verhalen.
Carmen Simon