07.03.2013 - Content

Test-Aankoop heeft zelf de consument misleid

"Test-Aankoop, een halve eeuw consumentenbescherming", zo luidt de titel van de website in de Google zoekresultaten. Het magazine staat bekend om zijn kritische houding ten opzichte van bedrijven en producten, en ten opzichte van de reclame die andere bedrijven maken. Vandaag is het magazine echter zelf op de vingers getikt door de reclamejury JEP. JEP, de 'Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame' is het orgaan dat erop toeziet dat de reclame binnen de regels van de wet valt, en dat deze binnen de gedragscodes blijft. JEP oordeelde dat een online advertentie op de website van Test-Aankoop misleidend was. Volgens die advertentie kreeg je een tablet als je een nieuw lidmaatschap aanging. In werkelijkheid bleek de tablet helemaal geen tablet te zijn.

 

Een tablet zonder wifi, ter grote van een smartphone

De klacht tegen Test-Aankoop kwam van een consument die op de advertentie was ingegaan. Toen hij de zogenaamde tablet ontving, bleek die tablet zijn naam helemaal niet waardig. In werkelijkheid ging het om een multimediaspeler, zonder wifi, zonder webbrowser en zonder een touchscreen. Bovendien is het gadget met een schermgrootte van 4,3 inch kleiner dan de meeste smartphones. En dat terwijl Test-Aankoop er in zijn eigen publicaties ook vanuit gaat dat een tablet over wifi, over een webbrowser en over een touchscreen moet beschikken. Er is geen officiële definitie van een tablet, maar JEP ging er in zijn beoordeling vanuit dat een tablet voor de gemiddelde consument meer is dan een gadget of dan een smartphone met enkele multimediafuncties.

 

Nog meer misleiding

De naam tablet is niet het enige misleidende aan de advertentie van Test-Aankoop. Zo waren de technische gegevens van het toestel alleen in het Frans beschikbaar, pas na de klacht werden ze ook in het Nederlands beschikbaar. Verder werd de grootte van het toestel pas duidelijk nadat je op de banner klikte. Tot slot werd de consument in verwarring gebracht door een opeenvolging van banners, waarin de producten niet overeenstemden met het werkelijke geschenk.

JEP heeft Test-Aankoop gevraagd om de advertenties aan te passen of om de advertenties niet meer te tonen. Test-Aankoop kan daar nog wel tegen in beroep gaan. De consumentenorganisatie heeft nog niet beslist of ze dat zal doen, aangezien het volgens marketingmanager Mathieu Huybrechts om een 'moeilijk dossier' gaat, omdat 'nergens is vastgesteld wat een tablet precies is'.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans