02.10.2014 - Branding

Hoe de reputatie van je merk online opkrikken

Dankzij content marketing kan je de reputatie van je merk of product enorm opwaarderen. Je moet dan wel de juiste strategie uitdokteren en ze op de juiste manier uitvoeren. Het is zaak om relevante content via de juiste kanalen te verspreiden om zo je doelgroep te bereiken. Eenvoudig denk je? Ontdek hier de geheimen van een goede online brand strategie!

Waarom online brand management belangrijk is

Content verspreiden over je merk of product via verschillende kanalen kan de loyaliteit van en de relatie met je kanten versterken. Ook werkt het community building in de hand. Als klanten in dialoog gaan en er over je merk wordt gepraat, is dat van goudwaarde voor je content marketingstrategie. Daarnaast kan specifieke content zelfs bepaalde acties of gedragingen stimuleren.

Hieronder vind je enkele voorwaarden waaraan je contentstrategie voor merkreputatie moet voldoen:

  1. Je moet relevante content verspreiden.
  2. De content moet een duidelijke meerwaarde bieden voor je doelgroep.
  3. Creëer één consistente ‘brand voice’ voor al je kanalen.
  4. Genereer zelf content, maar gebruik ook content van je doelpubliek zélf.
  5. Neem ook zelf deel aan de conversaties over je merk of product.
  6. Speel in op de behoeften en interesses van je doelgroep.

 

Verschillende kanalen

Vooraleer je content via verschillende online kanalen verspreidt, is het belangrijk om jezelf af te vragen welke concrete doelen je voor ogen hebt en wie je doelgroep is. Deze twee elementen bepalen immers welk kanaal het meest geschikt is voor het verspreiden van je content. Let erop dat de content consistent is over alle kanalen heen!

Hieronder geven we een korte opsomming van de kanalen die je het best kan inzetten om een boodschap over te brengen naar de juiste doelgroep.

Facebook

Facebook is een heel breed medium dat voor uiteenlopende doelen ingezet wordt. Je kan er in eerste instantie aan community building doen door specifieke pagina’s te ontwikkelen. Verder kan je brand awareness en loyalty bevorderen door informatieve en ludieke content te verspreiden. Tot slot is het ook mogelijk om meer promotionele en actiegerichte content te verspreiden door middel van Facebook Ads.
 

Twitter

Twitter is meer geschikt voor korte, real-time interactie met de klant. Via Twitter wordt regelmatig een intensieve en gepersonaliseerde customer service aangeboden. Ook wordt de klant via dit medium op de hoogte gehouden van actuele activiteiten.
 

Instagram

Het doel van gedeelde content via Instagram is om brand awareness aan te wakkeren en brand engagement te bevorderen. De content wordt op een leuke en luchtige manier gedeeld en is doorgaans vrij artistiek. Via Instagram wordt tevens veel ‘behind-the-scenes’ informatie gedeeld!
 

LinkedIn

LinkedIn is een meer zakelijk kanaal. Het is daarbij voor de hand liggend dat de focus van de gedeelde content op kwaliteit en relevantie ligt. De content heeft hier namelijk een informatieve functie omdat het op een professionele doelgroep is gericht. Wanneer je content via LinkedIn deelt, kan je je als ‘specialist’ positioneren en je kennis etaleren.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans