Onlyhumans

FollowersFollowers following ratioFollowingMeer topics InfluencersTwitterTwitter influencers

08.03.2012 - Social

Het followers / following ratio op Twitter

De hele flow van followers en following op Twitter is iets unieks op zich. Followers zijn personen, accounts die jou volgen en following is het aantal personen of accounts die jijzelf volgt. Er zijn een heleboel meningen over wat nu de juiste ratio is tussen beiden en dat gaan we nu even snel uit de doeken proberen te doen.

Je hebt om te beginnen 3 basissituaties:

  • Meer followers dan following
  • Meer following dan followers
  • Ongeveer evenveel followers en following

Alles is natuurlijk in perspectief te bekijken, maar elke situatie brengt wel een soort onbewuste kwaliteitsverhouding met zich mee. De invloed van een persoon op Twitter wordt onbewust bepaald of getekend door het followers / following ratio. Als je een tweep ziet met enorm veel followers, dan ga je er automatisch vanuit dat deze persoon interessant is om te volgen en een meerwaarde biedt aan iedereen die hem of haar volgt. Nu, wanneer je daarna merkt dat zijn aantal following even hoog of zelfs hoger ligt, dan ga je de initiële waarde die je aan die persoon toekende, in vraag stellen. Dit is gegroeid uit een van de Twitter-tactieken om aan meer followers te komen, namelijk door zoveel mogelijk mensen te gaan volgen en hopen dat zij jou ook terugvolgen. Die wederkerigheid heerst inderdaad sterk op Twitter en daar proberen velen dankbaar gebruik van te maken, terwijl dit niet echt de bedoeling is.

In perspectief kan je dan ook iemand arrogant vinden op Twitter als je ziet dat die persoon door enorm veel mensen wordt gevolgd, maar zelf niemand volgt. Onbewust spreken we dus een waardeoordeel uit over personen op basis van deze 2 simpele statistieken. Niet echt fair, maar in vele gevallen wel gewoon waar, wat dit enkel nog maar versterkt.

En wat met bedrijfsaccounts? Die worden idealiter beschouwd als iets waardevols, de moeite waard om te volgen, wat als zij te prooi vallen aan dit waardeoordeel? Op zich is het niet de bedoeling, maar je kan ervoor zorgen dat je ratio enigszins geloofwaardig overkomt als bedrijf.

Het ideale followers following ratio

Om in the head of the masses een beetje goed komen te staan kan je best meer followers hebben dan following. Deze ideale ratio is niet met een getal te specifieren (of dat durf ik alleszins niet aan), maar er moet gewoon een duidelijk verschil zijn tussen beide statistieken waarbij het aantal followers steeds groter is. Twitter hanteert zelf account specifieke ratio's om spam te voorkomen. Zo zal je eens je 2.000 personen volgt, niet nog meer mensen kunnen volgen voordat je aan een aantal voorwaarden voldoet. Een van deze voorwaarden, en waarschijnlijk ook de belangrijkste voorwaarde, zou een bepaald followers - following ratio zijn. Zoals Twitter zelf aangeeft kan je "geen 10.000 personen volgen zonder zelf maar 100 followers te hebben". Het exacte ratio dat Twitter hanteert is helaas niet geweten.

In een ander opzicht is het als bedrijf wel uitermate belangrijk om met je fans/klanten in dialoog, gesprek te kunnen gaan, en dan is het natuurlijk belangrijk om ook voldoende te luisteren naar anderen. Dit kan je door anderen te volgen en zo engagement tegenover die klant te tonen. Ik geloof niet dat het noodzakelijk is om iedere fan ook terug te volgen om zo je engagement tegenover hen te tonen, maar wees er als bedrijf zeker niet afkerig voor en stel jezelf open voor de juiste fans.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans