20.06.2011 - Content

Een content charter voor klant en bureau: bespreek hoe/waar/waarom/wat je gaat schrijven voor het web

Schrijven voor het web is compleet anders dan schrijven voor magazines, kranten of brochures. Online communicatie is vluchtiger en vereist andere schrijf- en communicatietechnieken – om hoger te scoren in Google, de zichtbaarheid op het net te vergroten en de aandacht van de lezers te behouden.

Wanneer bedrijven of ondernemingen de stap naar het internet wagen en een SEO marketing bedrijf of een online communicatiebureau onder de arm nemen, dan moeten er ook correcte afspraken gemaakt worden. Daarom stellen wij voor om een content charter op te stellen dat de exacte taken van het agentschap en de klant vastlegt. Volgens welke frequentie communiceert men? Waarop ligt de nadruk? Wie communiceert via social media kanalen? Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat beide partijen voldoende vrijheid krijgen. Het spreekt voor zich dat webteksten SEO-matig goed moeten zitten, maar ook het imago van de klant moet behouden worden. Kortom: een goede wisselwerking en voldoende vrijheid zijn onontbeerlijk.

Wat staat er in een content charter?

Klant en agentschap of bureau moeten vooreerst SAMEN een content charter opstellen. Gebruik desnoods een online mindmap dat je creatief proces ondersteunt. FreeMind is een goede, gratis tool met zeer veel mogelijkheden. MindMeister is een online versie met beperktere mogelijkheden, maar heeft toch ook leuke features.

Eens je constructief door elkaars mind bent gevlogen, is het tijd voor de concrete invulling van het content charter, waarin minimaal de volgende topics aan boden zouden moeten komen:

1) Doel van content marketing

Eerst en vooral moet men het doel van de online content marketing nog eens duidelijk formuleren. Waarvoor schrijft men teksten? Als bedrijf kan je hiermee verschillende dingen bereiken: het creëren van brand awareness, een hogere positie in google bekomen, informatie geven aan je klanten, meer klanten aantrekken, in dialoog treden met je klanten, beter aan online crisiscommunicatie kunnen doen, enz. Bespreek duidelijk de prioriteiten. Ieder doel impliceert een andere manier van schrijven. Bijvoorbeeld: een blogartikel dat goed wil scoren in Google zal meer keywoorden bevatten, dan een blogartikel dat geen rekening houdt met de SEO vereisten.

2) De inhoud van de teksten/blogartikels

Daarnaast moet men exact communiceren over de inhoud van de teksten die men gaat schrijven. Sommige bedrijven willen dat de bureaus waarmee ze samenwerken enkel schrijven over zaken waarvoor zij input aanleveren. Andere gaan hier losser mee om en laten de bureaus meer vrijheid. Een content kalender, waarin blogonderwerpen worden opgelijst, is reeds een eerste aanzet, maar is vaak niet voldoende. Deel de kalender online met de klant, zodat die hier rechtstreeks aanpassingen kan maken indien nodig.

Een belangrijke vraag voor alle partijen is: mag er enkel gecommuniceerd worden over producten en diensten van het bedrijf of de onderneming waarvoor men blogartikels schrijft en communiceert op Facebook en Twitter? Naar onze mening is het interessant om vrij breed te communiceren. Als bedrijf heb je misschien het gevoel dat je hierdoor mensen naar de concurrentie leidt. Dit hoeft echt niet altijd zo te zijn. Wanneer lezers zien dat je een algemene en brede kennis hebt over je vakgebied, zullen ze dit zeker accepteren. Bovendien zullen ze zo sneller terugkeren naar je website en vaker informatie te zien krijgen over eigen producten en diensten. Maak hierover duidelijke afspraken zodat copywriters weten wat hen te doen staat.

3) De frequentie van content publicatie

Het is belangrijk om af te spreken hoeveel tijd gespendeerd zal worden aan het schrijven van webteksten of blogartikels. Wanneer bureaus meer vrijheid krijgen, zal het schrijven sneller gaan. Maar wanneer de content geschreven moet worden volgens bepaalde voorwaarden en naar input van de klant, moeten consultants meer investeren in het lezen van ondersteunend materiaal.

Bedrijven die graag de controle behouden, zullen de exacte tijdstippen van publicatie willen weten. Nochtans blijkt het vaak interessanter om niet volgens een té strak stramien te publiceren. Wil je snel inspelen op trends, dan moet hiervoor ook tijd voor voorzien worden. Wanneer men een blog onderhoudt voor bedrijven is het nuttig om vaste communicatiemomenten in te bouwen, naast free flow teksten. Naar onze ervaring werkt dit het best.

4) De communicatie via social media

Bespreek wie wat doet op de social media kanalen. Bespreek vooreerst welke social media kanalen mee opgenomen worden in de content marketing mix:

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Flickr

Overleg dan wie welke taken uitvoert. Ga je als bedrijf zelf communiceren met je (potentiële) klanten, of besteed je dit ook uit aan een bureau? Wie post foto’s en video’s? Wie zal reageren op vragen van klanten? Om discussies en dubbel werk te vermijden, moet je dit op voorhand vastleggen.

5) De controle van geschreven teksten

Wanneer je alles uit handen geeft aan een SEO marketingbedrijf of online communicatiebureau, dan moet je als bedrijf vertrouwen op hun kennis en ervaring in de sector. Wanneer je liever wat controle behoudt dan moeten de partijen een controlemechanisme opstellen. Bijvoorbeeld: telkens wanneer een blog geschreven is, wordt een automatische mail verstuurd naar de klant. Die kan dit nakijken en publiceren. Dit is natuurlijk wat moeilijker voor de communicatie  op social media kanalen. Een tweet op twitter kan eerst gecontroleerd worden, maar dat is naar onze mening niet opportuun. Maak dus gewoon op voorhand afspraken over wat kan en wat niet kan.

Hoe ervaren jullie het proces van content marketing? Zouden jullie nog iets toevoegen aan het content charter?

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans