Bart De Koster

Cohort analyseGoogle Analytics

19.05.2015 - Search

Cohortanalyse: een nieuw rapport in Google Analytics

Je resultaten meten en analyseren is een must. Maar niet alleen het aantal bezoekers of het aantal conversies zijn belangrijk. Je analyse gaat het best verder dan dat. Het gedrag van een groep gebruikers die eenzelfde actie voltooiden in een bepaalde periode, dat is waar de cohortanalyse om gaat. Je leest er hier alles over.

Een cohortanalyse, wat is dat?

Een cohort is een groep van mensen die een bepaalde actie binnen een bepaalde tijdsperiode voltooien. Het is eigenlijk een vorm van segmentatie binnen een gegeven tijdsframe. Zo kun je bijvoorbeeld nagaan hoe lang het duurt vooraleer mensen een tweede aankoop doen. Of je kunt nagaan of mensen die je site voor het eerst in januari bezochten sneller terugkeren dan de bezoekers van februari. Geef je gedurende een week een actiecode voor een korting mee? Dan kun je later bekijken hoeveel mensen je site toen bezochten en daarna nog eens terugkwamen om te converteren.

Met de cohortanalyse in Google Analytics analyseer je het gedrag van een groep personen die een bepaalde actie binnen een bepaalde tijdsperiode voltooien.

 

Hoe stel je een cohortanalyse op?

De cohortanalyse vind je bij het onderdeel ‘Doelgroep’ in Google Analytics. De gegevens van de tabel wijzig je aan de hand van het menu boven de tabel. Zo heb je de mogelijkheid om het type, de grootte, de maatstaf en de datum aan te passen:

  • Cohort type: Bij het ‘cohort type’ heb je momenteel nog maar één optie: de acquisitiedatum. Op welke dag bezocht een persoon je site voor het eerst? Alle personen die bijvoorbeeld op 22 april je site bezochten, worden verzameld in het ‘cohort van 22 april’.
  • Grootte: Vervolgens kun je de gegevens in de tabel weergeven per dag, per week of per maand. Dat hangt af van hoe breed je de tijdspanne kiest.
  • Maatstaf: Bij de maatstaven heb je verschillende opties: standaard staat dit element op retentie, maar je kan er ook het aantal conversies, paginavertoningen, sessies, transacties, de winst of duur van de sessie mee bekijken. Dat kan zowel per gebruiker als in totaal voor alle mensen binnen de cohorten.
  • Tijdspanne: Stel ten slotte nog de periode in die je wil bekijken. Je kunt de cijfers tot maximaal drie maanden terug bekijken. De keuze van je tijdspanne hangt samen met de grootte van je cohort. Heb je voor ‘per dag’ gekozen? Dat kun je nu kiezen voor een tijdspanne van 7, 14, 21 of 30 dagen. Indien je voor ‘per week’ koos, krijg je de opties 1, 3, 6, 9 of 12 weken, bij ‘per maand’ krijg je de keuze tussen 1, 2 of 3 maanden.

 

Hoe interpreteer je zo’n cohortanalyse?

Daarna volgt de interpretatie van de cohortgrafiek. Standaard vertoont de grafiek het gemiddelde van alle cohorten. Wil je een specifieke cohort bekijken? Klik dan op de ‘1 selected’ en pas het aan. Zo kan je bijvoorbeeld enkel kijken naar de cijfers van ‘cohort 22 april’. Nu kijken we namelijk naar het gemiddelde van de cohorten van de laatste zeven dagen (zie tijdspanne).

Links boven bedraagt het bezoekersaantal nog 100%. Dit is namelijk de dag waarop de bezoekers binnen een bepaald cohort je site voor het eerst bezoeken. De dag erna zie je dat dit aantal sterk gedaald is. Zo staat de bezoekerstrouw (‘user retention’) hier op slechts 2,55%. De laatste zeven dagen keerde gemiddeld 2,55% van de gebruikers die op dag nul je site bezochten, ook de volgende dag terug.

Onder de grafiek zie je ook een tabel, waaruit je specifieke data kunt halen. Zo zie je per cohort hoe hoog de gebruikersretentie ligt. Een kleurcodering helpt je bij de interpretatie van de cijfers. In de eerste kolom zie je de cohorten en het aantal mensen binnen elke cohort. In de eerste rij zie je de totale waarde voor de maatstaf die je gekozen hebt.

 

Segmenteren binnen de cohortanalyse

Net zoals in de andere rapporten in Google Analytics kun je bij de cohortanalyse werken met segmenten. Een cohortanalyse is gebaseerd op gebruikers. Wanneer je een segment toepast, zie je echter enkel gegevens over een deel van je gebruikers. In het vorige onderdeel stelden we nog geen segment in en bekeken we de gegevens van alle gebruikers die de website op dag nul bezochten. Wanneer je segmenten toepast, zie je voor elk segment een aparte tabel. Zo kun je bijvoorbeeld het verkeer naar je site opsplitsen op basis van het kanaal. Kijk bijvoorbeeld of bezoekers die via de nieuwsbrief op je site terechtkwamen sneller terugkeerden dan mensen die je website voor het eerst via sociale media bezochten. Op die manier krijg je meer informatie over je bezoekers en de groepen bezoekers.

Bart De Koster

Bart streeft er als Project Manager naar om altijd het maximale rendement te behalen. Zijn jarenlange ervaring deelt hij graag met het hele Oh-team. Verder speelt hij gitaar in de fantastische band Suburb Songs.

Lees meer van Bart