Onlyhumans

Facebook bereikFacebook marketingSocial Media

16.05.2014 - Social

Binnenkort alleen nog betaald bereik op Facebook?

Als je een facebookpagina in je marketingtoolbox hebt zitten, ondervond je het misschien al zelf: het organische bereik van je posts gaat er zienderogen op achteruit. In die mate zelfs dat Social@Ogilvy recent enkele pagina’s doorlichtte om te kijken hoe erg het nu juist gesteld is. Hun bevinding? Het benchmark van 16% – dat Facebook ooit zelf vooropstelde – wordt niet meer gehaald. Het percentage ligt anno 2014 zelfs maar tussen 2 en 4%. Alles lijkt erop te wijzen dat het organisch bereik op nul afstevent.

Facebook content wordt promoted content

 Alles lijkt erop te wijzen dat het organische bereik op nul afstevent

De reden? Er wordt dermate veel content gedeeld dat Facebook het promotieproces onder handen neemt. In de eerste plaats moeten posts een zekere tractie vergaren alvorens ze zelfs maar in aanmerking komen om getoond te worden op de tijdlijn van Facebook-gebruikers. Vervolgens, en daarop terugkoppelend, beschouwt Facebook je pagina-fans als een startpunt in plaats van een gegeven. Je zorgvuldig vergaarde fanbase bereiken, zal binnenkort alleen nog mogelijk zijn door middel van promoted posts.

Het is een vicieuze cirkel: voor een groot bereik heb je likes en shares nodig en om je fans aan te spreken, zal je je posts betaald moeten promoten.

 

Facebook adverteren binnenkort alleen voor grote bedrijven?

Doordat Facebook per dag ‘maar’ 1.500 gepromote posts in de newsfeeds van een gebruiker kan integreren, is de concurrentie moordend. Zeker als je beseft dat Facebook meer dan 50 miljoen pagina’s telt. Vanuit een zakelijk standpunt is de keuze voor een betalend bereik dus eigenlijk niet meer dan logisch: de vraag is namelijk onevenredig veel groter dan het aanbod. De dagen waarin een facebookpagina tot ‘free advertising’ gerekend kon worden, lijken daardoor geteld. Vooral kleinere bedrijven zullen hun strategie moeten herdenken, want de competitie voor promoplaatsen is bikkelhard en zal de bids alleen maar de hoogte injagen.

Om je fans aan te spreken, zal je je posts betaald moeten promoten

Wel een voordeel: via het nieuwe model zal je specifieke en interessante groepen kunnen targeten. Betalend bereik is daardoor in elk geval meer gericht en zou bijgevolg dan ook een hogere return moeten opleveren.

 

Facebook is nu een volwassen marketingtool

Als het organisch bereik effectief ‘nul’ wordt, zijn de gevolgen verstrekkend. Een facebookpagina aanmaken is dan namelijk niet langer iets wat je vrijblijvend doet om te experimenteren. Je zal aantoonbare resultaten moeten kunnen voorleggen om als marketeer je keuze voor Facebook te verantwoorden.

Facebook blijft, ondanks het betalende karakter, toch een ijzersterk kanaal om in contact te blijven met je fans. Als bedrijf is het immers belangrijk om daar aanwezig te zijn waar  je doelgroep zich bevindt. Afhankelijk van jouw doelgroep(en) is en blijft Facebook een must om in te investeren.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans