16.10.2014 - Content

6 content marketing metrics die je niet mag onderschatten

Vrijwel iedere marketeer zal je vertellen dat brand awareness hoog op zijn prioriteitenlijstje prijkt. Om dat te meten, wordt vooral gekeken naar het aantal pageviews en unique visitors. Die zijn makkelijk meetbaar, en tot voor kort waren er ook niet zo veel andere tools beschikbaar om te peilen naar het succes van je website. Maar als je écht inzicht wil krijgen in het gedrag van klanten, zijn er instrumenten om dat op een dieper niveau te onderzoeken. Ziehier 6 content marketing metrics die je niet mag onderschatten.

Licentie : sasimoto

1.      Klantenonderzoek

Het precieze effect van een marketingcampagne of -strategie op de aankoopintenties van je klanten nagaan, is lastig. Want hoe meet je de affiniteit die de klant ontwikkelt met jouw merk? Wanneer gaat de brand awareness de hoogte in? Dat kan je meten door onderzoek te doen en via enquêtes te peilen naar de intenties van je klanten.

 

2.      Engagement time

Hoeveel tijd spendeert de bezoeker aan specifieke content op je website? En vooral: hoe actief is hij ermee bezig? Klikt hij verder, scrollt hij naar beneden, is er interactie? Die engagement time gaat verder dan time on page, dat alleen maar aangeeft hoe lang een pagina openstaat. Engagement time vertelt je welke items het publiek aanspreken en wat maakt dat ze terugkomen om meer te lezen. Volgens Chartbeat, gespecialiseerd in web analytics, komen bezoekers die een artikel gedurende drie minuten lazen, twee keer zo vaak terug als bezoekers die een artikel maar gedurende één minuut lazen.

 

3.      Average finish

Het is een gouden regel voor schrijvers: schrap wat overbodig is. Probeer te vermijden dat de lezer afhaakt bij een bepaalde passage in de tekst. De average finish geeft aan hoeveel procent van de bezoekers de pagina effectief tot op het einde lezen. Dit hangt samen met de eerste 10 seconden waarin bezoekers op een pagina terechtkomen. Is de indruk goed? Dan lezen ze na die 10 seconden verder. Houd het bekende spreekwoord dus in gedachten: You never get a second chance to make a first impression.

Breng in kaart in hoeverre een engaged bezoeker een terugkerende bezoeker wordt.

 

4.      Terugkerende bezoekers

Hoe vaak keert de bezoeker terug naar een website? Die informatie is cruciaal als je de aankoopintenties wil inventariseren. Hoeveel bezoekers komen terug, en op welke manier verschilt hun aankoopgedrag van dat van de eenmalige bezoeker? Met dit meetinstrument breng je in kaart in hoeverre de engaged bezoeker een terugkerende bezoeker wordt. Ook de loyaliteit van de bezoeker is hierbij een interessant element: binnen welke termijn (een week, een maand, of langer?) keert hij terug? Google Analytics spreekt in dit laatste geval van ‘frequency’, en koppelt dat aan ‘recency’: hoeveel dagen het duurt vooraleer de bezoeker terugkeert.

 

5.      Levensduur

Hoe lang blijft je content relevant? Elke blog, statusupdate of video levert een tijdlang resultaten op, maar wanneer het aantal kliks halveert, post je beter iets nieuws of is het tijd om de bestaande blogpost te updaten. Het is dus van belang te weten binnen welke periode je content de bezoeker blijft engageren. Wanneer slinkt het aantal nieuwe bezoekers dat je ermee aantrekt?

 

6.      E-mail engagement

Ook de ROI van e-mail marketing is het meten waard. Alleen blijft dat vaak beperkt tot het aantal openingen en doorkliks. Beter is om te meten hoe lang een e-mail bekeken wordt. E-mail analytics tools als Litmus markeren vervolgens een mail als ‘glanced’ (2 seconden bekeken), ‘skimmed’ (2 tot 8 seconden bekeken) of ‘read’ (langer dan 8 seconden bekeken). Dat biedt een veel gedetailleerder inzicht in het bezoekersengagement dat je mailings opleveren.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans