11.03.2013 - Content

Website optimalisatie: 3 aandachtspunten vooraleer je een nieuwe website lanceert

Wanneer je een nieuwe website lanceert, doe je er goed aan om voor de lancering voldoende onderzoek te doen en duidelijke doelen op te stellen over wat je met de website net wil bereiken. Websites die halsoverkop gelanceerd worden, betekenen meestal meer verlies dan winst. Daarom enkele aandachtspunten om over na te denken wanneer je met website optimalisatie begint.

 

Een duidelijk doel voor elke pagina

Elke pagina moet een duidelijk doel hebben en erop gericht zijn de prestaties van je bedrijf te bevorderen. Vraag jezelf daarom steeds af hoe je de website beter kan maken voor de bezoekers en hoe deze verbeteringen ertoe kunnen leiden dat je doelen verwezenlijkt worden. Elke pagina van je website moet een duidelijk doel hebben en ofwel een antwoord bieden op vragen van bezoekers ofwel een probleem oplossen waarmee bezoekers geconfronteerd worden.

 

Onderzoek de huidige website

Om een goede nieuwe website te lanceren, is het belangrijk dat je de sterke en minder sterke punten van de vorige website onderzoekt. Om na te gaan wat de zwakke punten van je website zijn, is een snel intern onderzoek aangewezen. Vraag aan het personeel wat zij van de website vinden en van welke pagina’s zij hun informatie halen om klanten te consulteren. Als ze de website niet op regelmatige basis raadplegen, dien je te onderzoeken of dat komt omdat je bedrijf niet sterk geëvolueerd is sinds de lancering van de website, of omdat de website niet relevant is voor de vragen die het personeel van klanten krijgt.

Zoek daarnaast uit welke onderdelen van je website wel goed werken en welke pagina’s het populairst zijn, de meeste conversies halen en de laagste bounce percentages. Deze pagina’s zijn erg belangrijk voor je nieuwe website, verander ze dus niet zonder ze eerst grondig te testen.

Bekijk tenslotte van welke website je kwalitatief referral verkeer krijgt. Ga na wie deze mensen zijn en waarom ze jouw website zo interessant vinden.

 

Onderzoek waar de concurrentie mee bezig is

Bekijk de websites van je concurrenten en ga na welke aspecten zij op hun home page benadrukken. Welke content vind je op hun website, welke afbeeldingen gebruiken ze en zijn er interactiemogelijkheden? Wat is hun tone-of-voice? Hoe beantwoordt de concurrentie vragen van de consument? Wat doen ze niet dat jij wel doet? Kopieer je concurrenten niet, maar probeer jouw unieke waarde te ontdekken en speel daarop in bij je nieuwe website.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans