11.12.2013 - Content

Vijf tips voor beklijvende online copy

Wil je met je webteksten een zo groot mogelijk doelpubliek bereiken? Dan zit er niets anders op dan uitstekende online copy neer te pennen. Want slecht of middelmatig geschreven teksten worden door lezers én zoekmachines genadeloos afgestraft. Ze halen amper clicks en verdwijnen voorgoed in de anonimiteit. Maar hoe schrijf je online copy die elke lezer wegblaast? Hier alvast vijf tips!

1. Schrijf over feiten

Erg belangrijk voor online copy is dat ze blijft hangen in de hoofden van je lezers. Doe dit door zo concreet mogelijk te zijn. Een handige checklist hiervoor is de journalistieke vuistregel van de 5 W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom. Een goed opgebouwde en consistente tekst geeft altijd een antwoord op deze vijf kernvragen.

2. Online copy beroert de gemoederen

Een droge en emotieloze tekst is saai. En saai verkoopt niet, zeker niet op het web. Goed geschreven online copy laat lezers nooit onberoerd. Ze zet aan tot nadenken en wekt emoties op. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je de pathetische kaart moet trekken, integendeel. Emoties roep je niet alleen op met kommer en kwel, maar ook met humor, spanning en controverse. Opgelet: overdrijf niet en kies alleen voor emotie op welgemikte momenten. Want kwaliteit, dat is ook subtiliteit!

3. Spreek tot de verbeelding

Een lezer is als een mooie zomerdag in België: even snel weer verdwenen als hij is opgedoken. Wil je je lezers écht vasthouden, dan schrijf je het best online copy die tot de verbeelding spreekt. Las af en toe een grappige of verrassende metafoor in en illustreer je boodschap met pakkende beschrijvingen. Ook hypotheses zoals ‘stel dat’ en ‘wat als’ scoren altijd goed.

4. Maak beloftes

Als online copywriter wil je lezers niet alleen entertainen maar ook overtuigen. Las een call-to-action in en onderbouw die met stevige argumenten. Een kritische lezer vraagt zich immers altijd af: What’s in it for me? Een opsomming van voordelen en tips & tricks wordt meestal gretig gedeeld.

5. Schrijf correct

De kwaliteit van online copy hangt ook in grote mate af van het taalgebruik. Spellings- en grammaticafouten zijn voor elke websitebezoeker een afknapper. Terecht, want wat te denken van de inhoud als zelfs de taal niet goed zit?

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans