30.10.2012 - Strategy

Tips om doelstellingen te formuleren voor je Adwords campagne

Je kan geen Adwords campagne runnen zonder duidelijk doel voor ogen. Want hoe weet je anders of je juist bezig bent en in welke richting je de campagne zal sturen? Door de juiste doelstellingen te formuleren voor je Adwords campagne, kan je je strategie verfijnen en de prestaties van je campagne significant verbeteren.

 

Realistische, maar uitdagende doelstellingen formuleren

Elke doelstelling die je voor je Adwords campagne formuleert, moet realistisch en haalbaar zijn, maar toch de nodige uitdaging bieden. Het is de bedoeling dat deze doelstellingen jou en jouw team inspireren om tot het uiterste te gaan en een goede strategie te ontwikkelen om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Een realistische, maar uitdagende doelstelling trekt je net ver genoeg uit je comfort zone.

Uiteraard hoeft niet elk doel dezelfde moeilijkheidsgraad te hebben. Een iets gemakkelijker doel bereiken zal immers motiverend werken en toont aan dat je progressie gemaakt hebt. Daardoor wordt je aangemoedigd om je extra in te zetten om moeilijkere doelstellingen te behalen.

Focus op output, niet op input

Formuleer doelstellingen die betrekking hebben op de output van je campagne. Doelstellingen als ‘500 zoekwoorden toevoegen aan de campagne’ hebben betrekking op de input van je campagne en zijn daarom niet interessant. Het is de bedoeling dat je doelstellingen focussen op het resultaat, niet op de tactieken om dat resultaat te bereiken.

Formuleer doelstellingen op verschillende termijnen

Het is belangrijk dat je zowel doelstellingen op korte als op lange termijn formuleert. Doelstellingen op korte termijn zijn noodzakelijk om je campagne van in het begin goed te managen en aan te passen waar nodig. Doelstellingen op lange termijn zijn dan weer ideaal om na te denken hoe je wil dat je campagne in een verdere toekomst presteert.

Vooraleer je echter doelstellingen voor de toekomst formuleert, is het essentieel om na te gaan hoe je campagne in het verleden presteerde. Je kan bijvoorbeeld starten met een maandelijkse analyse van je campagne en op basis daarvan doelstellingen formuleren voor de volgende maand, om zo maandelijks de resultaten te verbeteren.

Uiteraard is een maandelijkse analyse onvoldoende. Tijdens bepaalde periodes in het jaar zal je campagnes namelijk beter presteren dan andere periodes. Afhankelijk van je doelpubliek, kunnen seizoen, kwartalen, maanden en zelfs dagen of uren een belangrijke rol spelen en uiteenlopende resultaten veroorzaken. Kijk daarom goed na of je steeds de goede tijdsperiodes met elkaar vergelijkt om de juiste doelstellingen te formuleren. Is november bijvoorbeeld een topmaand voor jouw campagne, formuleer dan geen doelen op basis van oktober of november, maar ga na hoe november het vorig jaar deed.

Analyseer of en hoe je jouw doelstellingen bereikt

Een goede tip om doelstellingen te formuleren voor je Adwords campagne is om een documentje bij te houden, waarin je de progressie van je campagne goed bijhoudt.

Vergeet ook niet dat het beantwoorden van de vraag of je de doelstellingen al dan niet bereikt hebt, slechts het begin is. Het is minstens even belangrijk om na te gaan waarom je de doelstellingen al dan niet behaalde. Misschien moet de strategie bijgeschaafd worden of zijn er andere factoren die invloed hebben op het behalen van je doelstellingen. Door je campagne goed te analyseren, leer je telkens bij en kan je toekomstige doelstellingen beter formuleren.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans