09.02.2011 - Digital inspiration

Reclame op internet werkt! Maar hoe meet je het succes ervan?

Dat reclame op internet werkt, is ondertussen geen groot nieuws meer. Maar voor veel adverteerders blijkt het succes ervan moeilijk meetbaar te zijn. Online reclametechnologiebureau Adrime voerde onderzoek uit bij 420 reclamebureaus en bijna de helft van hen gaf aan dat ze moeite hebben bij het bepalen van het succes van hun online campagne.

Het onderzoek & de resultaten

Reclamebureaus zetten momenteel het liefst in op online adverteren (84%) maar toch zien adverteerders hun reclame het liefst in de krant (57%). Dit komt volgens Adrime door de grote overvloed aan manieren om de effectiviteit van online campagnes te meten. Volgens hen zou er één meetstandaard moeten zijn om het succes van reclame op internet te meten.

Om het succes te bepalen wordt ofwel naar de sales gekeken die voortkomen uit de campagne ofwel wordt naar het bereik gekeken. Toch wordt bereik minder belangrijk geacht dan zichtbaarheid. Volgens Adrime komt dit doordat bereik geschat wordt en zichtbaarheid een veel realistischer beeld geeft van het aantal mensen dat de reclame daadwerkelijk gezien hebben.Bijna de helft van de adverteerders geeft ook aan dat ze niet goed op de hoogte zijn van de technische mogelijkheden van online advertenties en nieuwe media. Toch is iets meer dan de helft bereid om te experimenteren met nieuwe technieken zoals het ontwikkelen van software om op smartphones te adverteren. Nieuwe media bieden nu eenmaal enkele zeer interessante technieken voor online adverteren waar sommige adverteerders zelfs nog nooit van gehoord hebben.

Het onderzoek van Adrime gaat enkel over advertenties als banners en roll-overs op websites en om dan over ‘online adverteren’ in zijn geheel te spreken, is misschien wat kort door de bocht. Want ook het adverteren op zoekmachines, adverteren op sociale netwerken, adverteren met nieuwe media (bv.: mobiel adverteren), ... horen onder online adverteren. Wanneer er op zoekmachines geadverteerd wordt, kan het succes van online campagnes zeer makkelijk berekend worden aan de hand van web analytics software zoals Google Analytics. Ook Google AdWords zal je perfect kunnen vertellen wat het resultaat van je online inspanningen geweest zijn.

Online succes meten

Daarnaast kan het succes van reclame op internet ook vrij makkelijk gemeten worden aan de hand van conversies en KPI’s. Elke campagne heeft één (of meerdere) doel(en) en bijhorende KPI’s. Extra verkopen, meer aanmeldingen, extra inschrijvingen op de nieuwsbrief, … Dat zijn telkens conversies en die zijn telkens perfect meetbaar. Langs de andere kant zijn dingen als zichtbaarheid bij traditioneel adverteren makkelijker meetbaar dan bij online adverteren. Je kan wel uit gaan van page views, maar het is nooit zeker dat de bezoekers de advertentie ook daadwerkelijk gezien hebben. Aan de hand van je conversies kan je dan bekijken of je je KPI’s en doelen behaald hebt. Ook hiervoor zijn er verschillende web analytics tools die kunnen berekenen of je bepaalde KPI's al dan niet behaald hebt.

Wanneer je daarentegen uitgaat van clicks, kan je wel makkelijk het succes bepalen. Bovendien kan je ook aan de hand van een enquête nagaan of je campagne succes gehad heeft. Zo kan je mensen ondervragen die je advertentie(s) wel gezien en niet gezien hebben. Indien de antwoorden van de mensen die je advertentie wel gezien hebben, beter zijn dan die antwoorden van zij die je advertentie niet gezien hebben, is je online reclamecampagne geslaagd.

Tegenwoordig wordt er ook vrij veel gebruik gemaakt van tracking codes, onder andere bij remarketing, wat ook een goed meetbare manier is om online te adverteren. In zulke gevallen wordt er een cookie geplaatst op de computer van de bezoeker van een bepaalde site waar de tracking code op geïmplementeerd is. Ook zo kan je vrij makkelijk het succes van je campagne gaan bepalen want je weet exact wie de pagina bezocht heeft.

Ten slotte wilt een lage CTR niet zeggen dat je campagne geen succes geweest is. Veel bezoekers zullen – net als bij een print- of tv-advertentie –bij het zien van de advertentie niet meteen overgaan tot een aankoop. Je merk zal daarentegen wel TOM zijn bij die bezoekers en die bezoekers zullen achteraf misschien beïnvloed worden door jouw online advertentie en jouw product of merk verkiezen boven een ander.

Het valt misschien aan te raden om een keuze te maken tussen offline of online aan de hand van je doel(en). Sommige doelen verlenen zich beter tot online adverteren en nieuwe media zoals meer verkopen, meer bezoekers, ... en sommige doelen verlenen zich beter tot offline adverteren en traditionele media zoals het vergroten van zichtbaarheid en merkbekendheid. Uiteraard is een combinatie van zowel off- als online adverteren uiteraard niet uitgesloten. En ook bij het online adverteren zelf kan je verschillende keuzes maken. Zo kan het vergroten van merkbekendheid moeilijk te meten zijn wanneer je reclame voert via banners en roll-overs op verschillende websites, maar kan het makkelijk te meten zijn wanneer je een campagne voert op sociale netwerken en je je succes gaat bepalen aan de hand van het aantal nieuwe volgers en/of fans.

Hoe succes gemeten wordt, hangt dus een beetje af van de doelen die je wilt behalen met je online campagne. Succes kan namelijk aan de hand van verschillende parameters gemeten worden. Eén specifieke meetstandaard zou dus inderdaad het vertrouwen van adverteerders in online adverteren vergroten en zou er dan ook dringend moeten komen. Het gaat dus niet zo zeer over hoe je het succes gaat meten, want er zijn mogelijkheden genoeg, het gaat er hem meer om de manier waarop je succes wilt meten, afstemt op de doelen die je opstelt. Maar Adrime heeft wel degelijk gelijk wanneer ze zeggen dat één specifieke meetstandaard er dringend moet komen.