Onlyhumans

Conversation ManagementFacebookFacebook RepliesMeer topics RepliesSocial Media

28.03.2013 - Social

Reageren op reactie binnenkort mogelijk op Facebook

Het geven van reacties op Facebook wordt binnenkort aangepast. Facebook wil namelijk een optie toevoegen waarbij het mogelijk wordt om een reactie te geven op een andere reactie. Op die manier zouden de discussies op een bepaald bericht veel gestructureerder verschijnen.

Op dit moment verschijnen de reacties op een bericht allemaal onder elkaar, en in chronologische volgorde. Dat zal binnenkort dus veranderen. Het zal dan mogelijk worden om te reageren op een bepaalde reactie. Die reactie zal dan verschijnen onder de reactie waarop gereageerd wordt.

Discussies veel gestructureerder

In het nieuwe design zullen discussies veel gestructureerder verlopen. Discussies over een bepaald onderwerp zullen nu veel duidelijker los staan van andere reacties op een bericht. Momenteel lopen bepaalde discussies door elkaar, wat voor verwarring kan zorgen. Ook zien we vaak gebruikers die willen reageren op een specifieke reactie, en dat nu moeten doen door de naam van een gebruiker te vermelden. Binnenkort zal je dus rechtstreeks op de reactie kunnen reageren.

Er zal ook een optie voorzien worden waarbij bepaalde reacties hoger zullen verschijnen in het reactievenster. Zo zullen reacties tussen twee vrienden, reacties met veel andere reacties en reacties met veel likes een hogere positie krijgen in het venster.

Enkel voor pagina's met meer dan 10.000 fans

Facebook is al sinds november bezig met het testen van de nieuwe reactiemogelijkheid. Verschillende accounts hebben om die reden al toegang tot de nieuwe functionaliteit.

De nieuwe optie wordt vanaf 10 juli dit jaar automatisch ingevoerd, maar enkel voor bedrijvenpagina’s en profielen met meer dan 10.000 fans. Het is nog niet bekend of ook profielen met minder dan 10.000 fans de functionaliteit later zullen krijgen.

Replies, zoals de nieuwe functie heet, zal voorlopig enkel beschikbaar zijn voor de desktop versie van Facebook. Later zal ook de mobiele versie van Facebook uitgerust zijn met Replies.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans