07.11.2013 - Content

Print media staan voor woelige tijden

De dalende verkoop van kranten en magazines stuurt een schokgolf door het Belgische medialandschap. Terwijl nog maar pas bekend raakte dat het Finse mediabedrijf Sanoma haar Belgische activiteiten in de etalage zet, blijkt deze week dat de samensmelting van de mediagroepen Corelio en Concentra 205 banen zal kosten. Print media krijgen rake klappen, omdat lezers almaar minder bereid zijn om te betalen voor content.

Het Mediahuis: besparen door krachten te bundelen

Om hun verkoop- een leescijfers op te krikken, mikken de Vlaamse print media op samenwerking en schaalvoordelen. De oprichting van het Mediahuis is op dat vlak het meest recente en meest ingrijpende wapenfeit. Deze nieuwe entiteit is het resultaat van de fusie tussen Corelio en Concentra en overkoepelt Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en De Standaard.

Eén op de vijf banen verdwijnt, waarvan 67 redactionele jobs. De verschillende krantentitels blijven behouden, maar de redacties zullen veel meer samenwerken. Terwijl Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen zich nog meer gaan focussen op regionieuws, zal Het Nieuwsblad instaan voor alle andere content. De Standaard wordt de “leidende kwaliteitskrant” van het Mediahuis.

Sanoma: slachtoffer van instortende magazinemarkt

Ook voor Sanoma België ziet de toekomst er allesbehalve rooskleurig uit. De Belgische portefeuille wordt onderworpen aan een “strategische heroriëntatie”. Concreet betekent dit dat print media zoals Flair, Story en Libelle worden verkocht. Een van de redenen voor de verkoop zijn de tegenvallende verkoop- en leescijfers op de Belgische magazinemarkt. Die zetten de advertentiebudgetten onder druk, met alle gevolgen van dien.

Print media: met verenigde krachten naar het online front

Het snel veranderende medialandschap heeft alles te maken met de concurrentie van online nieuwsplatformen. Lezers vinden op het internet gratis én kwalitatieve content, en zijn dus almaar minder bereid om voor print media te betalen. De nieuwe strategie van mediabedrijven zoals Sanoma en het Mediahuis concentreert zich dan ook op digitale media. Met samenwerkende redacties en een hybride model van gratis en betalend nieuws willen ze de uitdagingen van het online tijdperk aangaan.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans