04.12.2012 - Content

Print magazines krijgen rake klappen

Print magazines in België krijgen het hoe langer hoe moeilijker. Uit de meest recente cijfers van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) blijkt dat lezers massaal afhaken. Ook op de advertentiemarkt is het, onder impuls van de economische crisis, alle hens aan dek. Bovendien belooft 2013 geen beterschap. De grote mediabedrijven (met De Persgroep en Sanoma op kop) slagen er niet in om de neerwaartse spiraal om te keren.

Alleen maar verliezers

De cijfers van het CIM hebben betrekking op het derde kwartaal van dit jaar. Magazines die in het begin van 2012 nog standhielden of er zelfs op vooruitgingen (zoals Knack of Joepie), delen nu ook in de malaise. Bij de weekbladen zien P-Magazine en Humo hun oplage met maar liefst 15% dalen. Andere opvallende vaststelling: Dag Allemaal, het meest gelezen blad in Vlaanderen, moet ook incasseren en laat een verlies van 31.000 exemplaren optekenen. Bij de maandbladen zien vooral Ché (-13,5%), Vitaya (-14,9%) en Feeling (-8,2%) zwarte sneeuw.

Verwoede pogingen om tij te keren

De uitgeversbedrijven zetten al een tijdje alle zeilen bij en doen verwoede inspanningen om de dalende trend om te keren. Heel wat bladen zijn de laatste jaren van koers veranderd.

Ze hanteren een andere strategie, stellen nieuwe hoofdredacteurs aan of doen inhoudelijke aanpassingen. Om de winstmarge op peil te houden en de aandeelhouders tevreden te stellen, moeten er mensen afvloeien of worden de prijzen verhoogd.

Koerswijzigingen brengen niets op

Maar uit de cijfers van het CIM blijkt dat de veranderingen weinig zoden aan de dijk zetten. De belangrijkste vaststelling is dat consumenten almaar minder bereid zijn om voor content te betalen. Bovendien houden ze door  de crisis de vinger op de knip en vallen magazines onder ‘impulsaankopen’ die dikwijls als eerste sneuvelen. Verder krijgen print magazines duchtige concurrentie van de weekendkranten die tegenwoordig allemaal een volwaardig magazine uitbrengen.

Reclamebudgetten onder druk

Op de koop toe staat ook de advertentiemarkt stevig onder druk. Gemiddeld halen print magazines ongeveer een derde van hun inkomsten uit reclame. En ook hier ziet het plaatje er niet rooskleurig uit. Tijdens de eerste maanden van dit jaar zijn de reclamebudgetten voor print magazines met 5,9 procent gedaald (cijfers van Mediaxim).

Online content is king

Maar de voornaamste reden ligt elders. Het is duidelijk dat magazines vooral het slachtoffer zijn van de opmars van het internet. Bedrijven verschuiven hun budgetten meer en meer naar online reclame. De digitale reclame-investeringen tekenen ieder jaar een stijging op van 10 à 15 procent. Zoekmotoren zijn goed voor zo’n 40% van de online bestedingen en online media voor 11%. Verder beseffen meer en meer bedrijven het belang van waardevolle online content. Meer dan een kwart van de Belgen doet immers online opzoekingen vooraleer ze tot een aankoop overgaan. Het is dus zaak dat je online content wordt gevonden en ‘geconsumeerd’.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze digitale wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans