04.10.2011 - Social

Politie 2.0 – Handleiding social media voor agenten

“Politieagenten moeten beginnen twitteren!” dat besluit Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. Het korps kan de digitalisering van onze maatschappij gewoonweg niet meer ontkennen. Veel mensen zitten niet meer achter de televisie en luisteren ook niet naar de radio. Ze blijven op de hoogte en communiceren via Twitter of Facebook. Bovendien tonen  rampen zoals die van Pukkelpop deze zomer dat sociale kanalen zeker en vast hun diensten kunnen bewijzen. Turtelboom ziet dan ook veel potentieel in een handleiding social media voor politiekorpsen. Agenten met smartphones, dat is de toekomst!

Overheidscommunicatie

Crisiscommunicatie moet snel  en efficiënt gebeuren. Hiervoor kan Twitter een ideaal kanaal zijn, indien de gebruiksregels zorgvuldig worden vastgelegd. Wie twittert? Wanneer? Over? Turtelboom bevestigde vanmorgen op Stubru dat sociale media ook ingeschakeld zullen worden om te communiceren over gordelcontrole of het nakijken van verzekeringspapieren. Op die manier zou het gebruik van Twitter een dagelijkse routine kunnen worden.

Social Media handleiding

Turtelboom stelde social media richtlijnen op om alles in goede banen te leiden. Dit schetst een kader dat richting moet geven aan concrete initiatieven. Er mag natuurlijk over alles gecommuniceerd worden. Wat nu niet op televisie of radio hoort, zal ook ongepast zijn op Twitter. Het gezonde verstand zal moeten primeren. Turtelboom stelt bovendien vast dat niet iedere agent actief moet zijn op sociale netwerken. Hierover moeten afspraken worden gemaakt binnen de verschillende korpsen.

Misdaad bestrijden met social media?

Onlangs lazen we dat bijna 80 % van de inbrekers sociale media gebruiken om te checken of bewoners thuis zijn. Misschien zal de overheid in de toekomst zelf ook beter sociale kanalen beheren om misdaden aan te pakken. In de VS zijn ze hier al zeer ver in gevorderd (digitale ‘wanted posters’ politieblogs, enz.), maar willen we zover gaan?

Laten we maar niet te hard van stapel lopen en afwachten hoe de smartphone onze politieagenten bevalt. Een mooi initiatief!

Bovendien kan je nu ook de persdienst van de federale politie officieel volgen op Twitter @pers_fedpol.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans