08.04.2013 - Digital inspiration

Overheid lanceert nieuwe website voor overbodige wetten

Onze overheid plant meer en meer de transparante toer op te gaan, zo lijkt het. Na het populaire Tax-on-Web (online belastingsaangifte), lanceert de parlementaire commissie voor Wetsevaluatie eind deze maand nog een nieuwe website waarop alle Belgische burgers kunnen wijzen op wetten die naar hun inzien overbodig zijn of mogen worden afgeschaft. Transparante communicatie en co-creatie in een online sausje, een primeur voor de Belgische overheid niet?

Uit pure noodzaak

Een jaarlijkse publicatie van het Belgische Staatsblad van om en bij 80.000 pagina's. Verwondert het je dan als we zeggen dat hier een serieuze lading aan outdated en achterhaalde wetten in geslopen zijn, die vandaag de dag zelfs nooit meer worden toegepast? Het is reeds mogelijk om dergelijke wetten per brief aan het parlement te signaleren. Per brief, in een economie waar tegenwoordig alles per e-mail of digitaal wordt afgehandeld...

Het initiatief van de parlementaire commissie wordt kracht bijgezet door onder andere CD&V senator Els Van Hoof en Open VLD Kamerlid Patrick Dewael. Zij stellen dat het niet enkel de taak van het parlement is om nieuwe wetsvoorstellen te stemmen, maar daarnaast ook op zoek te gaan naar achterhaalde, wettelijke fossielen die niet meer van toepassing zijn en in sommige gevallen een efficiënte wetgeving zelfs bemoeilijken.

Patrick Dewael over de kwestie: "De ultieme droom van ministers en parlementsleden is een wet goedgekeurd te krijgen die hun naam draagt, of zo lijkt het toch. Helaas is niemand even gedreven om wetten af te schaffen. En dus stapelen we 80.000 pagina's op, elk jaar. En in een land waar het Staatsblad elk jaar 80.000 pagina's nieuwe regels uitstort over zijn onderdanen, lijkt wetsevaluatie mij niet overbodig."

Senator Els Van Hoof gaat zelfs nog een stap verder en heeft een Facebook-pagina opgericht met hetzelfde doel voor ogen als de nieuwe website. Op de Facebook-pagina "Schaf die wet af" kunnen dus eveneens overbodige wetten worden getipt door Facebook-gebruikers. "Ik heb een rist wetsvoorstellen in mijn hoofd maar die raken toch niet meer goedgekeurd. Ik kan me het meest verdienstelijk maken door overbodige en slechte wetten af te schaffen.", zo klonk het.

De website, die in ontwikkeling is, is terug te vinden op: www.comitewetsevaluatie.be.