06.01.2012 - Technology

Het optimaliseren van je website via Google Analytics: drie basismetingen

Volgens Mashable - maar dus ook volgens ons - zijn er drie dingen die je absoluut moet meten met Google Analytics om je website te verbeteren, namelijk de basisgegevens van je websitebezoekers, de betrokkenheid van je websitebezoekers, en het realiseren van de doelen van je website. Deze drie basismetingen voorzien alle belangrijke informatie de je nodig hebt om je website te optimaliseren en meer bezoekers te genereren.

De basisgegevens van je websitebezoekers

Google Analytics voorziet enkele belangrijke basisgegevens van je websitebezoekers. Zo kan je onder andere meten hoeveel bezoekers je website heeft en hoe vaak ze je website bezoeken. Het bezoekersgedrag kan ook gefilterd worden volgens oude versus nieuwe bezoekers, en de website waar ze vandaan komen. Het tablat ‘technologie’ staat toe om te onderzoeken welke computers en browsers de bezoekers gebruiken.

Google Analytics biedt ook informatie over het gebruik van mobiele apparaten. Via de dimensie ‘Google mobile’ kan je ondermeer terugvinden hoe vaak je website bezocht werd door mobiele gebruikers en via welke toestellen ze dat deden. Je kan je website nu dus ook afstemmen op de steeds groter wordende groep mobiele bezoekers. Je kan eveneens demografische gegevens terugvinden, zoals de taal en de woonplaats van je doelgroep.

Betrokkenheid van je websitebezoekers

 De gegevens over betrokkenheid van je websitebezoekers bepalen de kwaliteit van je websitebezoekers. Bezoekers kunnen namelijk drie dingen doen: de pagina lezen, verder klikken naar andere pagina’s, of weggaan. De informatie over betrokkenheid geeft weer hoeveel tijd je bezoekers aan je website spenderen en welke acties ze ondernemen. Informatie over betrokkenheid is vooral van belang bij de tabs ‘verkeersbronnen’ en ‘inhoud’ .

Er zijn drie belangrijke gegevens over betrokkenheid:

  1. Pagina’s per bezoek: het gemiddeld aantal pagina’s die een bezoeker ziet op jouw website. Des te meer betrokken, des te vaker de bezoeker verder zal klikken dan de bestemmingspagina
  2. Gemiddelde tijd op de site: de hoeveelheid tijd bezoekers spenderen op je website, of ze nu op de bestemmingspagina doorklikken of niet.
  3. Bouncepercentage: Dit percentage vertegenwoordigt de bezoekers die slechts één pagina van je website bezochten en niet verder doorklikten. Aan de hand van deze statistiek kan je de prestaties bepalen van de bestemmingspagina’s.

Je kan de betrokkenheid van je websitebezoekers vergroten door je website gebruikersvriendelijk te maken er ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk kunnen doorklikken naar volgende pagina’s. Interactieve content is ook een oplossing.

Het realiseren van de doelen van je website

Met de tab ‘doelen’ kan je de resultaten van Google Analytics verdiepen en leren of je de vooropgestelde doelen bereikt hebt. De eerste stap is het bepalen van het doel van de website. Wil je online verkopen realiseren? Wil je dat bezoekers bepaalde pagina’s zien? Vervolgens moeten de doelen bij de ‘Account Settings' geactiveerd worden. Daar kan je kiezen voor de volgende doelen:

  • URL bestemming: als het je doel is om bezoeken te verwerven op een belangrijke pagina van je website, zoals de homepagina, of de pagina die verschijnt na de afronding van een verkoop.
  • Tijd op site: als het je doel is om betrokkenheid te verwerven, kan je hiermee nagaan hoeveel tijd de bezoekers op jouw website doorbrengen
  • Pagina/bezoek: dit is eveneens belangrijk voor de betrokkenheid, je kan hiermee nagaan hoeveel pagina’s er per bezoek bekeken worden.
  • Gebeurtenis: hiermee kan je de specifieke acties nagaan die je bezoekers ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld het downloaden van een PDF zijn of het bekijken van een video.

Je kan de doelen terugvinden bij de tab ‘conversies’, waarbij informatie gegeven wordt over de verwezenlijking van je doelen en conversiepercentages. Ook de E-commerce statistieken kan je hier terugvinden; hiermee kan je de transacties, verkoopprestaties, productprestaties, en de tijd voorafgaand aan verkoop nagaan.

Conclusie

Inzicht in de algemene gegevens van de websitebezoekers, de betrokkenheid van de websitebezoekers en de realisering van de doelen geven de belangrijkste informatie die je nodig hebt om je website te optimaliseren. Of je nu een groot bedrijf bezit of een persoonlijke website hebt, deze informatie is onmisbaar voor elke websitemaker.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans