18.01.2011 - Search

Google toch niet de beste zoekmachine?

Rasmussen Reports voerde een enquête uit om enkele zoekmachine gerelateerde kwesties te onderzoeken. Waarschijnlijk het meest opmerkelijke resultaat is dat 89% van de ondervraagden vindt dat zoekmachines een goede of uitstekende job doen wat betreft het vinden van informatie. Maar welke zoekmachine doet dat nu het best? Is de Google zoekmachine echt superieur? Of wordt het tijd voor de underdogs om Google van zijn troon te stoten?

Wanneer aan de respondenten gevraagd werd hoe goed zoekmachines hen helpen bij het vinden van informatie wanneer ze zoeken op het web vindt 89% dus dat de zoekmachines hun goed helpen bij het vinden van de juiste informatie. Slechts een klein deel van 10% vindt dat zoekmachines hen redelijk tot slecht helpen bij het vinden van info. 1% is niet zeker. Zoekmachines bieden dus goede resultaten, maar er is toch nog (veel) ruimte voor verbetering, zo blijkt uit de resultaten.

Van alle respondenten gebruikt 78% meestal wel dezelfde zoekmachine, 19% wisselt af van zoekmachine en 3% is niet zeker. Mensen zijn in het algemeen dus wel vrij loyaal aan hun zoekmachine. Waar zoekmachines die loyaliteit aan te danken hebben, blijft een vraagteken. Maar in geval van Google speelt hun ‘anciënniteit’ zeker in hun voordeel. De naam ‘Google’ alleen al staat bij veel mensen synoniem aan de beste zoekmachine of de beste zoekresultaten en dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat de site al zo lang meedraait.

Zo zijn er al verschillende onderzoeken geweest waarbij het Google logo boven de zoekresultaten van concurrenten geplakt werd waardoor mensen die resultaten automatisch als superieur beschouwden. Andere zoekmachines moeten zich dus aan die ‘Google-minded’ mensen bewijzen om hun gebruikersbestand uit te kunnen breiden. Zoekmachine optimalisatie moet dus eigenlijk in twee richtingen verlopen: de zoekmachines moeten zich dus voor ons optimaliseren en wij moeten (onze sites) voor hun optimaliseren. Op die manier zullen we de beste resultaten krijgen wanneer we via een zoekmachine zoeken op het web. Zoekmachines kunnen zichzelf optimaliseren door de manier waarop de zoekresultaten gevonden worden en de zoekresultaten zelf te verbeteren. Met andere woorden moeten ze zoekresultaten dus relevanter maken. Onder andere Blekko lijkt hier de oplossing voor gevonden te hebben door mensen de mogelijkheid te geven hun zoekresultaten in categorieën (slashtags) in te delen waardoor ze spamvrije resultaten te zien krijgen.

Te veel irrelevante data en spam

Dat er ruimte voor verbetering is, blijkt uit een andere vraag van het onderzoek: ‘Wat is het grootste probleem van zoekmachines? Irrelevante data of niet vinden wat je zoekt?’ Zo vindt 70% het grootste probleem van de zoekmachines dat een zoekopdracht te veel irrelevante data genereert. 13% zegt dat het niet vinden van wat je zoekt het grootste probleem is. 18% is niet zeker over het grootste probleem van de zoekmachines.

De antwoorden bevinden zich dus wel degelijk in de zoekresultaten maar gebruikers moeten nog teveel zoeken naar het juiste of beste antwoord. Relevantie of irrelevantie is dus nog een op te lossen issue van de zoekmachines. Blekko tracht dit op een inventieve manier op te lossen door te werken met de slashtag technologie zodat mensen hun resultaten kunnen afstemmen op een bepaald onderwerp bv.: /gezondheid.

Bovendien wordt er ook enorm veel spam ontwikkeld en verspreid op het internet die het zoekmachines enorm moeilijk maakt om de beste resultaten te kunnen tonen. Spam is en blijft waarschijnlijk één van de grootste obstakels om de meest relevante en sterke resultaten te kunnen aanbieden.

Wat is dan de beste zoekmachine?

Daar kan niemand een antwoord op geven. Degene die dat wel doen zij bevooroordeeld door hun persoonlijke mening. Elke zoekmachine gebruikt een ander algoritme en gebruikt een andere zoekindex. De Google index bijvoorbeeld bevat zo’n tientallen miljarden pagina’s terwijl Blekko ‘slechts’ enkele miljarden pagina’s geïndexeerd heeft. Ook de vraag van wie het beste algoritme hanteert, is moeilijk of zelfs helemaal niet te beantwoorden simpelweg omdat elk algoritme van iedere zoekmachine anders is. Het algoritme van Blekko zal helemaal anders werken als dat van Google of dat van Bing.

Bovendien is het zoekalgoritme van Google eigenlijk al 15 jaar oud en wordt het dagelijks aangepast terwijl de algoritmes van Blekko en Bing vrij nieuw zijn en ze nog op punt gesteld moeten worden. Maar aangezien er zo veel verandert, zo zijn er jaarlijks miljoenen nieuwe zoekopdrachten die nog nooit eerder ingegeven werden en komen er ook nieuwe soorten zoals ‘sociale zoekresultaten’ bij, zullen de algoritmes nooit volledig hetzelfde blijven en dus ook nooit volledig op punt staan. Daarom is de vraag van welke zoekmachine de beste is, moeilijk te beantwoorden. Voor de ene zal Google beter werken en voor de andere zal Bing beter werken. Je moet natuurlijk ook weten hoe je de zoekmachines kan ‘bespelen’ om de gewenste antwoorden te krijgen.

Testen en vergelijken

De enige manier om de titel van ‘beste zoekmachine’ te kunnen toekennen is om de relevantie van zoekresultaten van alle grote zoekmachines te testen en met elkaar te vergelijken. Zo zou men bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks een lijst van minstens een honderdtal zoekwoorden kunnen invoeren op de grote zoekmachines waarna de relevantie van alle zoekresultaten op de eerste pagina gemeten wordt en vergeleken wordt tegenover de andere zoekmachines. Over een ruime periode van tijd zal men dan een subjectief beeld verkrijgen van wat nu werkelijk de beste zoekmachine is. Bij voorkeur worden de zoekopdrachten ook uitgevoerd door ‘een typische zoeker’.Iemand die zoekt zoals 90 à 95% van de hele wereldbevolking zoekt. Een werknemer van een zoekmachine marketingbureau de test laten uitvoeren zou zorgen voor een vertekend beeld want die persoon weet hoe hij de meest relevante resultaten kan krijgen van de zoekmachines.

Noch Google, noch Bing, noch een andere zoekmachine is de beste. Momenteel is de beste zoekmachine eigenlijk een persoonlijke keuze. De zoekmachine die voor jou de beste resultaten aanlevert bij het zoeken op het web, zal voor jou waarschijnlijk de beste zoekmachine zijn. Een onderzoek om de beste zoekmachine te bepalen is dus meer dan welkom en zal er vroeg of laat ook komen. Op een bepaald punt zullen grote zoekmachines als Google en Bing gelijkaardige resultaten leveren en dan is het een kwestie van wie de beste en de meest relevante resultaten kan tonen. Wie in het onderzoek dan als beste bestempeld wordt, kan en zal door dan ook mee uitpakken.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans