25.09.2012 - Social

Facebook data analyseren en interpreteren

Meer een meer bedrijven maken gebruik van Facebook om hun merk, product of dienst nog meer en efficiënter te verkopen. Het is echter belangrijk om regelmatig te analyseren welke impact je Facebook posts hebben op je bezoekers. Uit Facebook Insights interface kan je al heel wat belangrijke informatie halen, maar toch zijn er interessante statistieken die niet op de Facebook Insights interface weergegeven worden. Daarom kan het leerrijk zijn om zelf de data uit Facebook Insights te exporteren en te analyseren.

Facebook data exporteren en organiseren

Wil je een uitgebreider inzicht krijgen in je Facebook statistieken, kan je best de Facebook data uit Facebook Insights exporteren naar een Excel sheet.

Daarna is het de bedoeling om een duidelijk overzicht te krijgen van al deze data. Daarom is het aangeraden om je data onder te verdelen in segmenten en categorieën. Op die manier kan je snel en gemakkelijk je data meer betekenis geven.

Facebook data opdelen in segmenten en categorieën

Deel je facebook data op in segmenten die antwoord geven op vragen die het belangrijkst zijn voor jouw business. Wil je bijvoorbeeld weten welk type post het meest invloed heeft op je doelgroep? Deel je data dan eerst en vooral op volgens het type post: gaat het om een link, foto, video of status die gedeeld werd? Vaak is het ook handig om ook het tijdstip en/of de dag van de week waarop je bericht gepost werd als segment te bekijken.

Daarna beoordeel je dat segment best volgens vier verschillende categorieën:

  1. Impressies. Hoeveel keer werd jouw post bekeken?
  2. Interactie. In welke mate was er sprake van een betekenisvolle interactie? Werd er bijvoorbeeld op een foto of link geklikt? Werd een video afgespeeld?
  3. Engagement. In welke mate onderneemt de doelgroep de actie die je wil dat ze ondernemen? In hoeverre sharen, liken of becommentariëren bezoekers jouw post?
  4. Negatieve feedback. In welke mate wordt jouw post gezien als irrelevant of spam? Meet hoeveel mensen jouw post rapporteren als spam, hoeveel mensen jouw post verbergen, etc.

Facebook data interpreteren

Eens je voor elk segment de statistieken onderverdeeld hebt volgens de vier categorieën, kan je een ander segment aanmaken en beide segmenten met elkaar vergelijken op basis van deze vier categorieën. Je kan ook segmenten combineren en bijvoorbeeld onderzoeken hoe goed een videopost het deed dat 's avonds gepost werd.

Bekijk zeker ook eens hoeveel percent van je doelgroep je bereikt hebt via je post en vergelijk het aantal bezoekers die een betekenisvolle actie ondernamen.

Het is bovendien vaak interessant om te kijken of en welke negatieve feedback er is. Dat kan je een stuk verder helpen in het post van content die echt relevant is voor je doelgroep.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans