20.11.2013 - Content

De perfecte Tweet opstellen

Twitter is het medium bij uitstek voor interactie met je (potentiële) publiek. Een goede Tweet opstellen is echter niet gemakkelijk. Je hebt slechts 140 tekens ter beschikking en je wilt daar natuurlijk liefst zo veel mogelijk mee doen. En liefst ook nog resultaat mee boeken voor je merk. Ondanks de beperkte werkruimte is er veel waaraan je moet denken: met een slecht opgestelde Tweet laat je kansen liggen en het kan zelfs je merk schaden. Hieronder lees je hoe je nu juist een Tweet opstelt die leesbaar, klikbaar en retweetbaar is.

De perfecte lengte van je Twitter boodschap

Idealiter gebruik je voor je boodschap slechts een honderdtal tekens. Titels, vragen, feiten en cijfers genereren doorgaans veel clicks en retweets. Verwerk telkens één of twee #hashtags in je boodschap. Dit zal je helpen om ook niet-volgers te bereiken. Gebruik een @mention om een auteur of bijdrager te vermelden. Hanteer voorts een vlotte en persoonlijke schrijfstijl zonder afkortingen, en VERMIJD TWEETS IN ALL CAPS.

Voeg een link toe

Volg je boodschap op met een link van ongeveer 20 tekens. Via tools als Bit.ly kan je een URL gemakkelijk verkorten zodat die niet te veel ruimte inneemt. Zorg uiteraard dat het merendeel van je Tweets linkt naar artikels, blogposts, foto’s of video’s die relevant zijn voor je merk.

Voorzie witruimte voor Twitter gebruikers

Ten slotte laat je best ook witruimte. Dit gaat misschien in tegen je intuïtie om je volledige werkruimte van 140 tekens te benutten, maar je zorgt er zo wel voor dat Twitter gebruikers die je bericht retweeten nog een 20-tal tekens hebben om hun zegje te doen. Twitter gebruikers laten immers graag van zich horen en zullen anders in je Tweet beginnen snoeien.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans