Onlyhumans

Content marketingContent marketing roiDigital content marketingMeer topics Roi berekenen

05.08.2014 - Content

De content marketing metrics die je moét meten

Over de ROI van content marketing is al heel wat gezegd en geschreven. De salesattributie van blogartikels en white papers is dan ook erg moeilijk te bepalen, zeker omdat heel wat andere online en offline factoren het content marketinggebeuren zodanig ondersteunen en versterken dat een eenduidige returnbepaling quasi ondoenbaar is. Het is trouwens al helemaal onmogelijk om de return van één stuk content te bepalen. Content marketing is en blijft namelijk een totaalstrategie die je op lange termijn moet evalueren. Dit alles betekent natuurlijk niet dat er helemaal niét gemeten moet worden.

Wat moeten content marketeers juist meten?

Content marketing is geen klassieke marketingcampagne met een begin- en een eindpunt. En zoals hierboven reeds gezegd, zijn er heel wat cross-mediale factoren die de uitkomst van je activiteiten beïnvloeden. Als je de effectiviteit van je content marketing wilt meten en analyseren, mag je daarom niet uitgaan van de traditionele salesmetrics. Content is een apart beestje. Hoe je het kan bevangen in werkbare data? Door te kijken of de verschillende componenten van content (boodschap + format + promotie) al dan niet in je voordeel werken.

Content marketing is en blijft een totaalstrategie die je op lange termijn moet evalueren.

De boodschap van je content aftoetsen

Al je content moet passen binnen een overkoepelende contentstrategie. Het is dus de bedoeling hier met elke afzonderlijke actie aan bij te dragen. Misschien nog meer tricky dan het vinden van content inspiratie, is de effectiviteit van je boodschap meten. Toch zijn er een aantal metrics die je kan hanteren om er grip op te krijgen. Het engagement van mensen die je artikel lazen, bijvoorbeeld, is interessant om te bekijken. Laten ze een comment achter? Delen ze je artikel met hun online netwerk? Ook enquêtes, waarbij je mensen bevraagt naar de kwaliteit van je content, behoren tot de mogelijkheden. Het is in ieder geval belangrijk om te weten te komen of je publiek je artikels als nuttig ervaart.

 

Metrics per format

Welke formats maken deel uit van je content marketing strategie? Waarschijnlijk produceer je op regelmatige basis blogartikels, maar wist je al dat ook PDF’s, video’s, podcasts en infographics uitstekende formats zijn voor content? Meer nog: je boodschap op verschillende manieren verpakken en naar buiten brengen is dodelijk efficiënt voor je content strategie. Het blijft uiteraard wel belangrijk om het succes van elke format in kaart te brengen door te kijken naar shares, downloads/views/pageviews en natuurlijk ook het relatieve consumptieaandeel van elke format.

Het belang van content marketing voor je ranking in de SERP’s mag niet onderschat worden.

Engagement meten

Je content promoten op de juiste social media kanalen is een belangrijk onderdeel van elke content marketing strategie. Doorgaans is de keuze voor en verantwoording van een kanaal grotendeels gebaseerd op nattevingerwerk, en dat is natuurlijk spijtig. Door te kijken naar CTR’s en engagementsratio’s kan je namelijk precies vaststellen welke kanalen écht iets opbrengen.

 

Communiceren zonder verkopen

Content marketing is een werk van lange adem. Je zou het misschien nog best kunnen omschrijven als communiceren zonder verkopen. Het is een langetermijnstrategie waarmee je autoriteit uitbouwt en waaruit uiteindelijk leads en sales voortvloeien. Het belang van content marketing voor je ranking in de SERP’s mag trouwens niet onderschat worden. Op regelmatige basis nuttige en relevante content voorzien en deze op de juiste manier promoten, is van goudwaarde voor je online succes.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans