Onlyhumans

Content marketingFramingMarketingstrategieMeer topics Online marketing

21.08.2014 - Content

Content framing: interessante techniek of lepe marketingtruc?

Met content framing leg je op een gewiekste manier de nadruk op precies die elementen die voor jou het voordeligste uitkomen. Maar hoe gaat het nu precies in zijn werk? Ontdek het hier!

Licentie : sisoje

Wat is content framing?

Framing is een techniek die voornamelijk gebruikt wordt bij massacommunicatie. Vooral in de politiek, maar ook in de journalistiek is het een veelgebruikte strategie. Framing houdt in dat je uiterst doordacht woorden of beelden kiest om een bepaald gegeven te beschrijven. Op die manier wordt er een ‘frame’, een kader rond het gegeven opgebouwd. Door een frame – of een invalshoek – te kiezen, duwt men de publieke opinie in een bepaalde richting. Hoe iets beschreven wordt en waarmee het geassocieerd wordt, kan namelijk de meningen van mensen sterk beïnvloeden.

 

Framing geïllustreerd met een voorbeeld

Kies woorden en beelden doordacht, en beïnvloed zo de zienswijze van het publiek.

Laat ons dit even illustreren met een bekend voorbeeld. In Nederland was er commotie aan de gang rond de hypotheekrenteaftrek. Dat is een woord met een positieve associatie, want het lijkt om een vermindering van de rente te gaan. Een andere politieke partij introduceerde echter het woord ‘villasubsidie’ om net hetzelfde te beschrijven. Plotseling veranderde de publieke opinie over de kwestie, want ‘villasubsidie’ klinkt erg negatief. Door alleen het taalgebruik te veranderen kan je dus al aan content framing doen.

 

Huwelijk tussen content framing en content marketing?

Hoewel content framing vooral wordt ingezet in de politiek en de massamedia, kan je er – in beperktere mate – ook voor content marketing gebruik van maken. In die context is het belangrijk om een beeld rond je product te creëren. Dat kan met behulp van de juiste visuals en de juiste woorden. Zeg bijvoorbeeld niet gewoon dat spinazie gezond is, maar creëer de figuur Popeye. Dit deed men al vele jaren geleden, maar vandaag leeft nog altijd het beeld dat je sterk wordt door veel spinazie te eten.

Een voorwaarde voor content framing is dat je je klanten door en door kent, en dat je weet hoe ze zullen reageren. Probeer je je automerk te linken aan een actieheld uit een film. Bestaat je publiek echter vooral uit oudere dametjes, dan zal je framing wellicht niet werken. Want zeg nu zelf, ‘villasubsidie’ klinkt toch helemaal niet zo erg als je zelf eigenaar bent van een luxueus exemplaar?

 

Content framing: preventie & promotie

Wil je toch graag aan framing beginnen? Begin dan met deze hoofdtechnieken:

  • Preventie. Hierbij maak je een frame rond de dingen waarvoor jouw product de mensen kan behoeden. Bijvoorbeeld: deodorant zorgt ervoor dat je nooit last hebt van een slechte lichaamsgeur.
  • Promotie. Dit zegt wat het product voor je kan betekenen. Denk bijvoorbeeld aan deodorant waarbij het frame wordt gecreëerd dat hij je ook extra aantrekkelijk maakt.

 
Maak jij op een concrete manier gebruik van content framing op je blog? Deel je voorbeelden met ons in een reactie!

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans