Onlyhumans

Coca-ColaContent marketingMcDonald'sMeer topics Offline marketingSmall World MachinesVirale marketing

22.05.2013 - Creativity

Coca-Cola verkleint kloof tussen India en Pakistan

Dat India en Pakistan niet zo goed met elkaar overeenkomen, dat is algemeen bekend. Beide naties, die tot hun splitsing in 1947 nog één land vormden, twisten onder andere over de grensprovincie Kashmir. De vete duurt intussen al tientallen jaren, en dreigde al meerdere malen een nucleair conflict te worden.

Coca Cola tracht beide landen nu toch dichter bij elkaar te brengen dankzij een nieuwe campagne, Small World Machines - Share Happiness. De frisdrankenproducent wil op haar manier bijdragen tot de vrede tussen beide landen, en beloont Indiërs en Pakistani voor hun toenadering tot elkaar door hen op een Cola te trakteren.

In de advertentie, die gefilmd werd in maart, worden 2 interactieve frisdrankautomaten geplaatst, één in New Delhi (India), de andere in Lahore (Pakistan). Aan de voorkant van de frisdrankautomaten werd een groot 3D touchscreen bevestigd, die de twee automaten met elkaar verbond. De machines nodigden shoppers uit om samen enkele opdrachten uit te voeren, zoals het uitvoeren van een dansje of zwaaien met de handen. Brachten ze die tot een goed einde, dan werden ze beloond met een Cola.

De campagne van Coca Cola ligt volledig in lijn met de marketingstrategie van de laatste jaren, die vooral draait rond thema’s als vreugde, liefde en vrede. Rond Valentijn lanceerde Coca-Cola bijvoorbeeld nog een gelijkaardige campagne in Turkije, waarbij koppels een gratis Cola kregen nadat ze elkaar een kus gaven.

Theory of Conflict Prevention

De gedachte die schuilgaat achter deze campagne is gelijkaardig aan die van McDonalds’ bekende Theory of Conflict Prevention, die zegt dat twee landen waar McDonalds actief is niet ten oorlog trekken tegen elkaar. McDonalds is net aanwezig in die landen waar globalisering hen gebracht heeft, waar het investeringsklimaat veilig genoeg is. En het is net diezelfde globalisering die ervoor zorgt dat de belangen te groot zijn om een oorlog te beginnen. Helaas vormen India en Pakistan tot nu toe de enige uitzondering op deze regel.

Vredesproces stap voor stap

De goede bedoelingen van Coca Cola ten spijt vermoeden we dat deze campagne de beide landen geen stap dichter tot vrede brengt. Daarvoor zijn de wateren tussen de twee veel te diep. Coca-Cola’s “Small World Machines” maakt net pijnlijk duidelijk dat het vredesproces er één van lange adem zal worden, en dat de toenadering tussen beide landen stap voor stap zal moeten gebeuren. Als je mensen moet aansporen om naar elkaar te zwaaien, dan besef je dat de kloof heel diep is.

Niettemin heeft Coca Cola de intentie om deze high tech frisdrankautomaten ook naar andere conflictgebieden te sturen.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans