22.06.2012 - Technology

Belgische cookiewet kiest voor opt-out in plaats van opt-in

In Nederland is een groot deel van de internetwereld verward door de cookiewet. Nederland heeft dan ook gekozen voor een strenge implementatie van de Europese richtlijnen en vraagt een opt-in. Dit betekent dat een site expliciet toestemming moet vragen van een bezoeker voordat ze een niet-essentiële cookie mogen installen. Dit roept meteen twee vragen op: "Wat is expliciet vragen?" en "Wat zijn niet-essentiële cookies?" Valt Google Analytics hier bijvoorbeeld onder, moet iedere site met Analytics toestemming vragen met een pop-up? Dat klinkt niet erg gebruiksvriendelijk.

In België moeten we ons echter geen zorgen maken, de Belgische wetgeving is veel eenvoudiger. Zo moeten wij de gebruiker informeren over de wijze waarop cookies gebruikt worden op de site en hoe ze dit kunnen beperken. De opt-out is al voorzien in zowat alle browsers, dus dit even uitleggen op een aparte pagina is erg eenvoudig. Voor vele webmasters verandert er dus weinig of niets!

Deze cookiewet is echter niet gericht op Google Analytics of gelijkaardige tools maar online advertising, meer bepaald behavioural advertising aan de hand van tracking cookies. De reclamebranche heeft nu als teken van goede wil zichzelf strengere regels opgelegd. Zo moet iedere advertentie die gebruik maakt van behavioural targetting een icoon bevatten dat verwijst naar de site Your Online Choices. Hierop vinden gebruikers meer uitleg over de wijze waarop deze advertenties werken en wat ze kunnen doen als ze liever geen advertenties op maat willen zien.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans