09.12.2013 - Content

Acht internetreuzen in actie tegen NSA-spionage

Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Aol, Micorsoft, Yahoo en Apple hebben de handen in elkaar geslagen, en een campagne gelanceerd tegen de grootschalige spionagepraktijken van de NSA die Edward Snowden aan het licht bracht. In een open brief dringen ze er bij de Amerikaanse overheid op aan om het voortouw te nemen bij hervormingen, die moeten garanderen dat dergelijke spionage sterk beperkt wordt, en plaatsvindt binnen een duidelijk, wettelijk kader. De opmerkelijke campagne gaat gepaard met de website reformgovernmentsurveillance.com, waar de internetreuzen hun eisen uit de doeken doen.

Samen in actie tegen spionage

Dat deze acht bedrijven samen een vuist vormen tegen de spionage is bijzonder, aangezien ze doorgaans met elkaar concurreren. Waarom ze dit initiatief nemen? De bedrijven voelen zich waarschijnlijk vooral geroepen uit zakelijk belang: zo benadrukt Brad Smith van Microsoft dat mensen geen technologie willen gebruiken die ze niet vertrouwen. De internetgiganten vinden dat de overheid dat vertrouwen geschaad heeft, en dat ze dus moeten helpen om dat nu weer te herstellen. Verder zijn ze van mening dat “de balans in veel landen is doorgeslagen in het voordeel van de staat en in het nadeel van de rechten van het individu”.

Actie gestoeld op vijf principes

“We begrijpen dat de overheid actie moet ondernemen om de veiligheid van zijn burgers te kunnen garanderen, maar we zijn ervan overtuigd dat de huidige wetten en regels hervormd moeten worden”, zo staat er te lezen op de website van de campagne. Daarna vraagt de website de Amerikaanse overheid om actie te ondernemen, gestoeld op vijf principes:

  1. De overheid moet beperkt worden in de mogelijkheid om data over iemand te verzamelen. Die data zou alleen verzameld mogen worden met een duidelijk vooropgesteld doel, bijvoorbeeld omdat iemand verdacht wordt van terrorisme.
  2. Toezicht en verantwoording: geheime diensten die bepaalde informatie willen verzamelen over iemand, moeten dat binnen een duidelijk afgelijnd wettelijk kader doen, en moeten streng gecontroleerd worden.
  3. Transparantie over de informatie die de overheid opvraagt: in het debat over spionage is transparantie erg belangrijk. De overheid zou transparant moeten zijn over het aantal gevallen waarin ze informatie opvragen aan de internetgiganten over hun gebruikers.
  4. Respecteer de vrije stroom van informatie: de mogelijkheid om informatie overal ter wereld te kunnen bekijken en opzoeken is essentieel in de 21ste eeuw. Overheden moeten vrij verkeer van data en informatie over de grenzen heen toelaten, zonder daarin tussen te komen.
  5. Vermijd conflicten tussen overheden. Wetten omtrent privacy en datagebruik verschillen per land, overheden moeten samenwerken om die verschillen zo veel mogelijk weg te werken.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans