23.12.2013 - Strategy

7 tips voor het opbouwen van een consistent social brand

Uit onderzoek blijkt dat mensen je merk pas herkennen nadat ze er zes of zeven keer mee in aanraking zijn geweest. Elke impressie telt: het is dus broodnodig dat je bedrijf of merk bij elk contact een positieve indruk nalaat. Consistentie is daarbij de sleutel. Zonder consistentie zal je immers van een kale social brandingreis thuiskomen. Het is belangrijk dat je over alle kanalen heen duidelijk en consistent communiceert wie je bent en wat je doet. Je toon kan daarbij variëren – elk kanaal is immers anders – maar om van toevallige passanten merkfans te maken moet je op een consistente manier een relevante boodschap uitdragen. Deze aanpak vraagt tijd, maar doet wonderen voor je social branding.

Leer je publiek kennen

Hoe beter je je publiek kent, hoe beter je content kan creëren die relevant is en waarde heeft voor hen. Neem daarom uitgebreid de tijd om je publiek te leren kennen. We zijn ze? Welke problemen hebben ze? En hoe kan je deze problemen oplossen? Social branding staat of valt met luisteren, zowel tijdens de observatiefase als tijdens het brandingproces zelf. Social branding draait immers om deelnamen aan relevante conversaties met echte mensen.

Formuleer je doelstelling

Het lijkt voor de hand te liggen, maar veel bedrijven wagen zich aan een social media avontuur zonder duidelijke doelstelling. Formuleer eerst je doelstellingen! Wat is je huidige situatie en waar wil je naartoe? Een hogere brand awareness? Herpositionering? Nieuwe markten aanboren? Je doelstellingen sturen de toon en het tempo van je communicatie en helpen je overbodige marketinginspanningen te signaleren en elimineren.

Inspireer en activeer je werknemers

Ook wat je werknemers zeggen en doen na de werkuren, heeft een invloed op je merk. Branding begint namelijk van binnen uit. Inspireer je werknemers om actieve merkambassadeurs te worden.

Gebruik één merknaam op de verschillende kanalen

Door over verschillende sociale netwerken heen dezelfde merknaam en hetzelfde logo te gebruiken, werk je consistentie en herkenning in de hand. Mensen moeten je herkennen op eender welk platform. Als je niet overal dezelfde naam en hetzelfde logo gebruikt, dan is er geen overdracht en moet je op elk afzonderlijk netwerk vertrouwen opbouwen.

Tip: houd je foto of logo simpel, strak en representatief voor je merk.

Focus eerst op content en connecties

Je inspanningen vallen in het niet als je je publiek niet kent en hen waarde geeft, inspireert en een echte connectie maakt. Focus dus in de eerste plaats op je publiek en dan pas op je merk. Mooie foto’s en tierlantijntjes komen later wel. Social branding draait om goede en relevante content, diepgang en connecties. Bovendien zullen je foto’s automatisch meer betekenis krijgen als de achterliggende filosofie ook echt een betekenis heeft.

Blijf menselijk

Onthoud steeds dat je communiceert met mensen. Zij willen een menselijke connectie aangaan met (de mensen achter) je merk en niet op een ‘merkmuur’ botsen. Mensen praten liever met mensen dan met logo’s. Aarzel dus niet om het menselijke aspect van je bedrijf te delen – mensen zullen je dan sneller benaderen en vertrouwen.

Proces > eindbestemming

Een social brand worden, draait om het proces en niet zozeer om de eindbestemming. Vertel het verhaal van je merk via video’s, foto’s en podcasts, en neem je klanten en partners mee op een boeiende ontdekkingstocht. Zo wordt je social community een deel van wie je bent en wat je doet.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans