20.04.2012 - Content

7 tips voor een optimale interne linkstructuur

We hebben de laatste weken al veel aandacht besteed aan linkbuilding en het belang van linkbuilding voor de ranking van je website. In veel gevallen besteedden we toen aandacht aan externe links. Deze links kunnen immers de autoriteit van de website van waaruit naar jouw site gelinkt wordt, voor een deel naar jouw site overdragen.

Interne links zijn zeker even belangrijk als de externe links, maar worden vaak over het hoofd gekeken. De interne links zullen er immers voor zorgen dat de autoriteit die jouw site heeft opgebouwd zal verdeeld worden onder de pagina’s die jij belangrijk vind. Op die manier kan je de belangrijkste pagina’s van je website beter laten scoren in de rankings, zonder dat je hiervoor veel moeite hoeft te doen.

Een ander voordeel van interne links is dat Google je pagina’s sneller zal crawlen. Google zal immers pas weten dat je pagina bestaat indien er naar die pagina een link gelegd wordt van een andere pagina die wel al gecrawld wordt. Door interne links te leggen zullen al je pagina’s sneller gecrawld worden.

Doordat je pagina’s sneller gecrawld worden, zullen ze ook sneller in de index verschijnen, en dus ook sneller bezoekers lokken. Bovendien is het ook niet ondenkbaar dat je website zal gevonden worden door een bredere waaier aan keywords. Sommige webmasters verschieten nog steeds van de keywords waarop hun site werd gevonden in Google. Deze keywords kan je monitoren in Google Search Console.

Een transparant en goed gestructureerd intern linking profiel moet met andere woorden een inherent onderdeel uitmaken van je SEO-strategie.

Hoe kan je je interne linkstructuur verbeteren?

De strategie die je zal moeten volgen zal voor een groot deel afhangen van het type website dat je beheert. Het is goed mogelijk dat je verschillende strategieën kan volgen, elke strategie heeft immers voordelen en nadelen. Het is wel belangrijk om enkele grondregels na te leven.

Gebruik zoveel mogelijk tekst

Net zoals bij het indexeren van een webpagina geld ook hier dat je best tekst gebruikt wanneer je menu’s met subpagina’s opstelt. Ook al zijn zoekmachines de laatste jaren fel geëvolueerd, menu’s in Flash of javascript hebben nog steeds vaker problemen om geïndexeerd te worden, waardoor je uit SEO-standpunt beter tekstmenu’s gebruikt. De kans dat je links op de juiste manier geïndexeerd worden is in dat geval groter.

Optimaliseer anchor teksten

Gebruik steeds de gepaste keywords in anchor teksten van interne links. Door de juiste anchor tekst te kiezen zal de pagina waarnaar je linkt in Google gevonden worden voor het juiste keyword. Gaat de pagina over sportschoenen, gebruik dan het keyword sportschoenen als anchor tekst, in plaats van het voor Google nietszeggende “Klik hier”.

Wees zuinig met Pagerank

Je hebt veel moeite gestoken in het opbouwen van een mooie PageRank, dus spring er dan ook spaarzaam mee om. Leid PageRank af naar pagina’s die je belangrijk vind en wil boosten. Zorg er dus voor dat je niet te veel aandacht schenkt aan minder kwalitatieve content op je site, zoals contactformulieren, disclaimers en dergelijke. Vermijd bovendien het verlies van Pagerank door bijvoorbeeld het verwijderen van gebroken links.

Gebruik cross-linking

Indien je linkt naar een kwalitatieve pagina, dan kan je er ook voor kiezen om een link terug te sturen. Cross-linken kan Google helpen bij het vinden van de belangrijkste content op je website. Ook voor je bezoekers kan dit handig zijn om makkelijk van de ene interessante pagina naar de andere te navigeren, wat voor een lagere bounce rate en een hoger gemiddelde pagina’s per bezoek zal leiden. Cross-linken kan je doen door bijvoorbeeld een link in de body van je content te plaatsen. Ook linken tussen twee verschillende secties van je website is mogelijk.

Gebruik directe links naar belangrijke content

Meestal blijft de PageRank hangen bij de pagina’s het dichtst bij je homepage. De lager gerankte pagina’s in je sitestructuur zullen vaak weinig Pagerank ontvangen, omdat de afstand tussen deze pagina’s en de homepage te groot is. Is er tussen deze laag gerankte pagina’s toch een belangrijke pagina, dan kan je overwegen een directe link van de homepage naar deze pagina te plaatsen. Op die manier zal deze laag gerankte pagina toch nog de nodige autoriteit krijgen.

Beperk het aantal links

Beperk het aantal links op elke pagina. Google zelf legt de limiet op 100 links per pagina. Ga je hierboven, dan creëer je verwarring bij zowel Google als je gebruikers. Vermijd ook zoveel mogelijk externe links, die je Pagerank naar andere websites doen afvloeien. Indien je Pagerank naar andere externe pagina’s vloeit, zullen je eigen pagina’s minder krijgen, en zullen ze minder kunnen profiteren van de Pagerank die je hebt opgebouwd.

Optimaliseer de positie van de link

Tot slot speelt ook de positie van de link op de pagina een rol. Google heeft zelf al duidelijk gemaakt dat het rekening houdt met enkele parameters zoals positie op de pagina. Links in de footer hebben voor Google minder belang dan links bovenaan de pagina. Vermijd dus zoveel mogelijk een menu onderaan de pagina.

Heb je zelf nog enkele interessante tips omtrent interne links? Deel ze zeker met ons in de comments!

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans