Onlyhumans

BiedstrategieënCPC biedingGoogle>AdWordsMeer topics SEAStartbod AdwordsStartbod bepalen

30.07.2013 - Strategy

4 manieren om een optimaal startbod in Adwords te bepalen

Een goede setup van je Adwords account, de implementatie van conversion tracking en ad testing, het zijn allemaal zaken die onontbeerlijk zijn bij het opstarten van een Adwords campagne. Toch zal je campagne pas echt goed beginnen draaien dankzij een competitief bod. Is het bod op je zoekwoorden te laag, dan zal je advertentie nooit vertoond worden. Is je bod te hoog, loop je het risico teveel geld te spenderen.

Heb je een grote account met veel historiek, dan is het niet zo moeilijk om een geschikt bod in te stellen. Je hebt immers tonnen data om op terug te vallen. Die heb je niet bij een nieuwe campagne. Hoe kan je een geschikt bod instellen zonder dat je kan terugvallen op een grote historiek? We geven hier 4 mogelijke manieren.

Conversieratio schatten

In dit model ga je eerst de conversie ratio van je campagne inschatten, en ga je op basis daarvan je startbod bepalen. Conversieratios bepalen kan op zich ook al moeilijk zijn, en hangt vaak af van de sector waarin je actief bent, en de aanbieding die je hebt lopen. Vele retailers gaan uit van een conversieratio van 2% voor e-commerce.

Het is echter mogelijk dat deze conversieratio hoger ligt voor goedkopere producten, en lager voor duurdere producten. Probeer zoveel mogelijk terug te vallen op historische data van andere accounts en campagnes. Zij kunnen je eventueel helpen bij het bepalen van PPC conversies.

Deze methode is een eerder voorzichtige methode, waarbij je niet zoveel geld zal verliezen in het begin. Nadeel is wel dat je je nog steeds baseert op gokken. Je kan goed gokken, maar indien je fout gokt kan je al je biedingen herzien.

Veel klikken om data te verzamelen

In deze methode is het de bedoeling om zoveel mogelijk kliks te verzamelen, en op basis van die kliks te bepalen wat werkt en wat niet werkt. Met die kennis kan je je na verloop van tijd gaan focussen op wat werkt, zodat je ook efficiënter zal gaan werken.

Het doel van deze methode is om zoveel mogelijk kliks en vertoningen te verzamelen. Je kijkt in eerste instantie dus niet naar conversies. Dat betekent niet dat je een goede structuur van je campagne negeert.

Om een startbod te bepalen, kan je gebruik maken van de Keyword Tool. Indien je ziet dat sommige keywords toch nog een te laag bod hebben, kan je die nog steeds verhogen.

Focus op conversie en data

In deze derde methode combineer je de vorige twee methodes. Je bepaalt een conversieratio voor je campagne, maar tegelijk doe je toch een beroep op de historiek van Google, met name via de Keyword Tool.

Bepaal eerst de conversieratio, en op basis daarvan het startbod. Daarna vergelijk je dit bekomen startbod met de gegevens van de Keyword Tool. Komen beide overeen, dan kan je dit startbod instellen. Komen ze niet overeen, dan zal je je conversieratio moeten herzien.

Hoog bieden & veel historiek verzamelen

In deze laatste methode ga je zo hoog mogelijk bieden, met de bedoeling zoveel mogelijk data te verzamelen. Je bouwt op die manier een goede historiek en Quality Score op, in de hoop dat de campagne snel op de rails staat.

Deze methode is natuurlijk de meest kostelijke, en is niet door iedereen te hanteren. Heb je geen ervaring met Adwords, of heb je slechts een klein budget ter beschikking, dan kies je best een andere methode.

Onlyhumans

De Human Anonymous gunt je een indiscrete kijk achter de computerschermen van onze storytellers en legt zijn oor te luisteren in onze wandelgangen.

Lees meer van Onlyhumans